https://open.spotify.com/playlist/60ryIAf3A3SLgQW8JSPePk

27.2.12

Bagoas in love - Parting with love...

Ο Βαγώας* ήταν ένας «εξαιρετικά ωραίος ευνούχος στην ακμή της νιότης του», με τον οποίο ο Δαρείος είχε ερωτικές σχέσεις. Τον παρέδωσε στον Αλέξανδρο μαζί με άλλα δώρα ο Ναβαρζάνης, όταν παραδόθηκε στην Υρκανία (330).
Ένα χρόνο αργότερα ο Βαγώας ήταν ο ερώμενος του Αλεξάνδρου. Σε μία σύντομη στάση για ξεκούραση και διασκέδαση μετά την έρημο της Γεδρωσίας (325) ο Βαγώας νίκησε σε έναν αγώνα χορών και κάθισε στολισμένος δίπλα στον Αλέξανδρο. Τότε οι Μακεδόνες άρχισαν να χειροκροτούν και να φωνάζουν να τον φιλήσει, ώσπου ο Αλέξανδρος πράγματι τον αγκάλιασε και τον φίλησε (και των θεατών επιφωνησάντων μετά κρότου, ουκ απειθήσας πάλιν ανακλάσας εφίλησεν).
Ο Κούρτιος μας διηγείται μία ενδιαφέρουσα ροζ ιστορία στην οποία εμπλέκεται ο Βαγώας και που κατέληξε στην εκτέλεση του Ορξίνη. Υποτίθεται λοιπόν ότι αυτός ο σατραπεύων Πέρσης υποδεχόμενος τον Αλέξανδρο του προσέφερε πολλά μεγαλόπρεπα δώρα, πολλούς ίππους και 3.000 τάλαντα σε αργυρά νομίσματα. Επίσης, όταν προσέφερε πολλά και σημαντικά δώρα σε όλους τους εταίρους, κάποιοι τον συμβούλεψαν να τιμήσει και τον ευνούχο Βαγώα, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν ο ευνοούμενος του Αλεξάνδρου. Ο Ορξίνης αρνήθηκε και είπε ότι δεν σκόπευε να υποβάλει τα σέβη του στις βασιλικές πόρνες («Τιμώ τον βασιλιά αλλά όχι τα γύναιά του» ) και ότι οι Πέρσες δεν θεωρούσαν ως άντρες όσους συμπεριφέρονταν ερωτικά σαν γυναίκες. Ο Βαγώας πληροφορήθηκε τα λόγια του Ορξίνη και αποφάσισε να τον βγάλει από τη μέση. Όσο καιροφυλακτούσε για την κατάλληλη ευκαιρία, συνωμότησε με τους «πιο ανάξιους ανθρώπους του Ορξίνη» και όποτε προσέφερε τις ερωτικές του υπηρεσίες στον Αλέξανδρο δεν παρέλειπε να συκοφαντήσει τον σατράπη. Η κατάλληλη ευκαιρία δόθηκε στον Βαγώα, όταν ο Αλέξανδρος ζήτησε να επισκεφθεί τον τάφο του Κύρου και να αποδώσει τιμές. Τα κτερίσματα του ιδρυτή της αχαιμενιδικής αυτοκρατορίας ήταν μία σκουριασμένη ασπίδα, δύο «σκυθικά (παλίντονα) τόξα» και μία κοπίς. Στην έκπληξη του Αλεξάνδρου για τα φτωχικά κτερίσματα ενός τόσο μεγάλου άντρα, ο Βαγώας είπε «έχω ακούσει ότι εδώ βρίσκονταν 3.000 τάλαντα, αυτά που σου προσέφερε ο Ορξίνης» και κάλεσε και τους άλλους συνωμότες να δηλώσουν τα προσυμφωνημένα. Έτσι ο Αλέξανδρος υποτίθεται ότι πείστηκε για την ενοχή του Ορξίνη και διέταξε την εκτέλεσή του.
.
*Βαγώας: Περσικό όνομα Μπαγκόι, συντετμημένη μορφή ονομάτων όπως Μπαγκαντάτα (δοσμένος από τον Θεό), που εχρησιμοποιείτο συχνά για ευνούχους.
.
(Σύνθεση κειμένου από διάφορες πηγές, κυρίως από το site alexanderofmacedon.info)

26.2.12

Ο ΒΑΓΩΑΣ...Ο Βαγώας* ήταν ένας «εξαιρετικά ωραίος ευνούχος στην ακμή της νιότης του», με τον οποίο ο Δαρείος είχε ερωτικές σχέσεις. Τον παρέδωσε στον Αλέξανδρο μαζί με άλλα δώρα ο Ναβαρζάνης, όταν παραδόθηκε στην Υρκανία (330).
Ένα χρόνο αργότερα ο Βαγώας ήταν ο ερώμενος του Αλεξάνδρου. Σε μία σύντομη στάση για ξεκούραση και διασκέδαση μετά την έρημο της Γεδρωσίας (325) ο Βαγώας νίκησε σε έναν αγώνα χορών και κάθισε στολισμένος δίπλα στον Αλέξανδρο. Τότε οι Μακεδόνες άρχισαν να χειροκροτούν και να φωνάζουν να τον φιλήσει, ώσπου ο Αλέξανδρος πράγματι τον αγκάλιασε και τον φίλησε (και των θεατών επιφωνησάντων μετά κρότου, ουκ απειθήσας πάλιν ανακλάσας εφίλησεν).
Ο Κούρτιος μας διηγείται μία ενδιαφέρουσα ροζ ιστορία στην οποία εμπλέκεται ο Βαγώας και που κατέληξε στην εκτέλεση του Ορξίνη. Υποτίθεται λοιπόν ότι αυτός ο σατραπεύων Πέρσης υποδεχόμενος τον Αλέξανδρο του προσέφερε πολλά μεγαλόπρεπα δώρα, πολλούς ίππους και 3.000 τάλαντα σε αργυρά νομίσματα. Επίσης, όταν προσέφερε πολλά και σημαντικά δώρα σε όλους τους εταίρους, κάποιοι τον συμβούλεψαν να τιμήσει και τον ευνούχο Βαγώα, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν ο ευνοούμενος του Αλεξάνδρου. Ο Ορξίνης αρνήθηκε και είπε ότι δεν σκόπευε να υποβάλει τα σέβη του στις βασιλικές πόρνες («Τιμώ τον βασιλιά αλλά όχι τα γύναιά του» ) και ότι οι Πέρσες δεν θεωρούσαν ως άντρες όσους συμπεριφέρονταν ερωτικά σαν γυναίκες. Ο Βαγώας πληροφορήθηκε τα λόγια του Ορξίνη και αποφάσισε να τον βγάλει από τη μέση. Όσο καιροφυλακτούσε για την κατάλληλη ευκαιρία, συνωμότησε με τους «πιο ανάξιους ανθρώπους του Ορξίνη» και όποτε προσέφερε τις ερωτικές του υπηρεσίες στον Αλέξανδρο δεν παρέλειπε να συκοφαντήσει τον σατράπη. Η κατάλληλη ευκαιρία δόθηκε στον Βαγώα, όταν ο Αλέξανδρος ζήτησε να επισκεφθεί τον τάφο του Κύρου και να αποδώσει τιμές. Τα κτερίσματα του ιδρυτή της αχαιμενιδικής αυτοκρατορίας ήταν μία σκουριασμένη ασπίδα, δύο «σκυθικά (παλίντονα) τόξα» και μία κοπίς. Στην έκπληξη του Αλεξάνδρου για τα φτωχικά κτερίσματα ενός τόσο μεγάλου άντρα, ο Βαγώας είπε «έχω ακούσει ότι εδώ βρίσκονταν 3.000 τάλαντα, αυτά που σου προσέφερε ο Ορξίνης» και κάλεσε και τους άλλους συνωμότες να δηλώσουν τα προσυμφωνημένα. Έτσι ο Αλέξανδρος υποτίθεται ότι πείστηκε για την ενοχή του Ορξίνη και διέταξε την εκτέλεσή του.
.*Βαγώας: Περσικό όνομα Μπαγκόι, συντετμημένη μορφή ονομάτων όπως Μπαγκαντάτα (δοσμένος από τον Θεό), που εχρησιμοποιείτο συχνά για ευνούχους.
.(Σύνθεση κειμένου από διάφορες πηγές, κυρίως από το site alexanderofmacedon.info)

Αχιλλέας και Πάτροκλος...


Στο προσκεφάλι, φιλί ο κόσμος. 


Γονατιστός.


Ο κόσμος μου...


Δεν ζει ο έρωτας, μήτε η αγάπη, μήτε η ελπίδα στην πλάση ετούτη.


Μόνο της θλίψης διακυμάνσεις...


Ένα χαμόγελο αιώνιο, να σε στοιχειώνει.

ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ


Γεννήθηκα στο βλέφαρο του κεραυνού,
σβήνω κυλώντας στα νερά.
Ανέβηκα στην κορυφή της συννεφιάς
σαλτάροντας με τις τριχιές
του λιβανιού,
πήρα το δρόμο της σποράς.

Κοιμήθηκα στο προσκεφάλι
του σπαθιού,
είχα τον ύπνο του λαγού.
Αγνάντευα την πυρκαγιά
της θεμωνιάς
αμίλητος την ώρα της συγκομιδής,
πήρα ταγάρι ζητιανιάς.

Αντάμωσα τον χάρο της ξερολιθιάς,
το άλογο στ' αλώνι να ψυχομαχεί,
πήρα ταγάρι ζητιανιάς.

15.2.12

ΕΚΠΤΩΤΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ:Η ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ...Κατα την δημιουργια του Κηπου της Εδεμ,
επουρανιοι αγγελοι εσταλησαν στην Γη για να επιτηρουν τον Αδαμ και την Ευα.
Συντομα,
ωστοσο,
ορισμενοι εξ αυτων αρχισαν να εποφθαλμιουν τον κοσμο περα απο τα τειχη του κηπου.
Φανταστηκαν τους εαυτους τους ως μελλοντες ηγετες του πλυθησμου της γης,
διψωντας για ξουσια,
χρηματα,
ακομη και για θνητες γυναικες.
Μαζι εβαλαν σε πειρασμο την Ευα να γευθει τον απαγορευμενο καρπο,
ανοιγοντας τις πυλες που προστατευαν την Εδεμ.
Ως τιμωρια για αυτο το βαρυ τους αμαρτημα και για την εγκαταληψη των καθηκοντων τους,
ο Θεος τους ξηλωσε τα φτερα και τους εξορισε στην γη για παντα.
...
Οι εκπτωτοι αγγελοι ειναι τα ιδια διαβολικα πνευματα
(ή δαιμονες)
που,
καθως αναφερεται στην Βιβλο,
καταλαμβανουν ανθρωπινα σωματα.
Οι εκπτωτοι αγγελοι περιπλανωνται στη Γη αναζητωντας να παρενοχλησουν και να ελεγξουν ανθρωπινα σωματα.
Δελεαζουν τους θνητους να διαπραξουν αμαρτηματα διοχετευοντας σκεψεις και εικονες κατ'ευθειαν στο νου τους.
Αν ενας εκπτωτος αγγελος κατορθωσει να στρεψει καποιον θνητο στον δρομο του κακου,
μπορει να παρεισφρησει στο σωμα και να ασκει επιρροη στην προσωπικοτητα και στις πραξεις τους.
Ωστοσο,
η καταληψη ανθρωπινου σωματος απο εναν εκπτωτο αγγελο μπορει να λαβει χωρα μονο κατα την διαρκεια του εβραϊκου μηνα "Τσεβαν.
Ο "Τσεσβαν",
γνωστος και ως 'πικρος μηνας" ειναι ο μονος μηνας χωρις εβραϊκες εορτες  ή νηστειες,
γεγονος που τον καθιστα ανιερο.
Νεταξυ νεας σεληνης και πανσεληνου κατα την διαρκεια του "Τσεσβαν",
εκπτωτοι αγγελοι εισβαλλουν στα ανθρωπινα σωματα κατα αγελες.

(Ο μηνας Τσεσβαν διαρκει 30 ημερες και αντιστοιχει με τους δικους μας μηνες:Ιανουαριο-Φεβρουαριο.)

σ.σ:Αποσπασμα απο το βιβλιο της Becca Fitzpatrick-Αγγελικη Σιωπη των εκδοσεων:Φανταστικος Κοσμος.

Οι ποικιλίες της κάνναβης...


Απλά, σήμερα θα σας μιλήσω για το χορταράκι. Σκόπευα να συνεχίσω με μερικές πληροφορίες για την Salvia divinorum, αλλά ο φίλος από την Κύπρο μου υπενθύμισε το ελλειπές των πληροφοριών γύρω από τις διάφορες ποικιλίες χόρτου, και ειδικά, την άγνοια που παίζει στην Ελλάδα. Οπότε βάζω παρένθεση, γιατί σήμερα πρέπει να ξεκαθαρίσω ορισμένα θέματα, που άμα τα απάνταγα φίλε μου σε μορφή comment, θα βαριόσασταν να διαβάσετε.
Για να μιλήσουμε για τις ποικιλίες του χόρτου, πρέπει να μιλήσουμε για γενετική γενικώς αρχικά, ώστε να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα.

Από τότε που υπάρχουν καλλιέργειες και κτηνοτροφία, υπάρχει η γενετική, στην πιό απλή της μορφή. Απλά διαλέγεις ορισμένα φυτά της ίδιας ράτσας, που όμως φέρουν πιό έντονα τις ιδιότητες που επιθυμείς. Σιγά σιγά, φτιάχνεις κάτι που σου αρέσει, και αυτό το είδος εξελίσσεται όπως το θες. Για παράδειγμα, οι άπειρες ποικιλίες σκύλων που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Όμως, όπως πχ, τα rottweiller, άμα τα τρέξεις μικρά, στραβώνουν τα πίσω τους πόδια, έτσι και άλλες ποικιλίες, σε άλλα είδη, το πιθανότερο είναι από τις πολλές διασταυρώσεις να έχουν κάποια προβλήματα. Ναι μεν σου αρέσει το είδος, αλλά έχει ορισμένα μειονεκτήματα. Το κλασσικότερο μειονέκτημα ενός είδους που δημιουργήθηκε από τον άνθρωπο, είναι οτι επειδή δεν ακολούθησε το φυσιολογικό δρόμο της Φυσικής Επιλογής, όπως μας την όρισε ο Δαρβίνος, συνήθως αυτά τα κατασκευασμένα είδη, έχουν προβλήματα αναπαραγωγής, αντίστασης στις ασθένειες, κλπ.

Τώρα, το κατα πόσο είναι "αφύσικο" να κάνεις κάτι τέτοιο, να δημιουργείς ήδη με διασταυρώσεις, νομίζω είναι λίγο αργά πλέον για να το αναρωτηθούμε. Αναλογιστείτε πως, το καλαμπόκι, είναι τόσο "τεχνητό" είδος, που πλέον η αναπαραγωγή του εξαρτάται αποκλειστικά από το ανθρώπινο είδος. Το άγριο καλαμπόκι έχει κάτι σπυριά μικροσκοπικά, τα οποία μπορεί να μεταφέρει ο άνεμος εύκολα. Το καλαμπόκι όπως το έχουμε κάνει εμείς εδώ και χιλιάδες χρόνια τώρα, δε θα μπορέσει ποτέ να αναπαραχθεί, αν ανθρώπινο χέρι δε σπάσει τα σπυριά από τη ρόκα. Μόνο εμείς μπορούμε, και μόνο εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την ύπαρξη αυτού του είδους. Εν ολίγοις, η δημιουργία καινούριων ειδών με γενετική και διασταυρώσεις είναι κάτι που συμβαίνει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Και μόνο τώρα αρχίσαμε να την φοβόμαστε.

Ο λόγος είναι η μοριακή γενετική. Αυτό το επικίνδυνο κόψε-ράψε που πολλοί ασυνείδητοι βιολόγοι έχουν στο κεφάλι τους να κάνουν για τα χρήματα. Όμως, είναι και υπερβολικό να μας πιάνει πανικός όποτε ακούμε για γενετική. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως αυτή της κάνναβης, δεν ανακατεύεται κανενός είδους μοριακή γενετική. Σκέτες διασταυρώσεις. Μου αρέσει αυτό το χορταράκι, κρατάω σπόρια του, παίρνω αρσενικά/θηλυκά και τα διασταυρώνω με ένα άλλο χορταράκι που μου άρεσε και παίρνω μία καινούρια ποικιλία. Τόσο απλά.

Και ας δούμε και έναν ορισμό της βιολογίας, που θα μας χρειαστεί. Τί είναι το υβρίδιο;

Χωρίς πολλές λεπτομέρειες, ας το δούμε απλά. Αν έχεις ένα φυτό/ζώο το οποίο, όποτε το αυτογονιμοποιείς, σου δίνει τις ίδιες ιδιότητες, έχεις ένα "αμιγές στέλεχος", μία καθαρή ποικιλία. Δηλαδή, αν γονιμοποιείς τα θηλυκά άνθη μίας μηλιάς, με γύρη από τα δικά της αρσενικά λουλούδια, και σε όλες τις διασταυρώσεις σου δίνει τα ίδια μήλα, πχ, φυρίκια, τότε έχεις ένα αμιγές στέλεχος. Αν τώρα πάρεις γύρη από μία μηλιά που δίνει φυρίκια και είναι αμιγές στέλεχος, και γονιμοποίήσεις ένα άλλο αμηγές στέλεχος, που όμως δίνει μήλα στάρκιν, το φρούτο που θα προκύψει, είναι υβρίδιο. Δηλαδή υβρίδιο είναι η μίξη που προκύπτει από δύο καθαρές ποικιλίες. Ήταν εύκολο νομίζω.

Πάμε παρακάτω. Ας δούμε γι αρχή, πόσες και ποιές ποικιλίες χόρτου υπάρχουν, παγκοσμίως.

Cannabis sativa. Η κλασσικότερη κάνναβις, η "ήρεμη", ευδοκιμεί σε πολλές χώρες του κόσμου. Είναι η ηπιότερη σε άκουσμα και περιεκτικότητα σε thc από όλες τις ποικιλίες. Ποικίλει, από 8-15% περιεκτηκότητα σε THC. Το φυτό της είναι μεγάλο, φτάνει και τα 3 μέτρα αν φυτευθεί έξω, και είναι η μόνη ποικιλία που συνεχίζει να ψηλώνει και κατά τη διάρκεια της φάσης ανθοφορίας. Γι αυτό και το δέντρο της έχει το μορφή που φαίνεται στη φώτο: μεγάλη και θαμνώδης. Το οτι είναι τεράστια δε σημαίνει οτι δίνει πολύ περισσότερο χόρτο από τις υπόλοιπες ποικιλίες, γιατί απλά τα κλαδιά της είναι πιό "σκόρπια", και έχει τη τάση να έχει πολλές κορυφές, να ψηλώνει δηλαδή τόσο από το κορυφαίο βλαστάρι, όσο και από τα πλαϊνά. Τα αρσενικά φυτά της cannabis sativa είναι αυτό που αποκαλούμε "κλωστική κάνναβη". Κάνουν μεγάλο λάθος όσοι νομίζουν οτι η κλωστική κάνναβη δεν καπνίζεται. Καπνίζεται ωραιότατα, αν είναι θηλυκή. Και τώρα, μία ακόμη πληροφορία που ποτέ να μη ξεχάσετε για την sativa: ΑΥΤΗ είναι η ελληνική φούντα. Η αλλιώς, η ελληνική φούντα, είναι η sativa που καλλιεργείται στην Ελλάδα από το 1950 περίπου, όταν η interpol πλέον περιόρισε το λαθρεμπόριο περσικής κάνναβης στην Ελλάδα. Οι χασικλήδες που τα βρήκαν τότε σκούρα, αναγκάστικαν να αρχίζουν να φυτεύουν εδώ. Το 1950, όλοι μιλούσαν για το "προυσσαλιό", το χόρτο από την Προύσσα, και τη καλαματιανή τη φούντα, ούτε να γυρίσουν να τη φτύσουν δε θέλαν. Όμως από τότε που αρχίσαν να πιάνονται τα βαπόρια στην Κορυνθία, κάναμε τα πικρά γλυκά, και ξεκινώντας με αυτό εδώ το χορταράκι, που τυχαίνει να μην είναι και το πιό δυνατό από όλα αλλά να την παλεύει καλά στα χώματά μας, οι εν Πελλοπόννησο και Κρήτη χασικλήδες κατάφεραν να τη διασταυρώσουν αρκετά ώστε να μας δώσει την ελληνική φούντα που όλοι μας ξέρουμε και αγαπάμε. ΟΜΩΣ, από τότε που η αστυνομία έχει αρχίσει άγριο κυνηγητό στην επαρχία, δηλαδή από τότε που αποφάσισαν να σπρώχνουν αλβανικό χόρτο, πείτε 1990, αυτή η "ποικιλία" κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Και θα εξαφανιστεί, γιατί ότι δεν έχει γενετική ποικιλότητα, πάει για διαγραφή από την λίστα των υπαρκτών ειδών. Και από τη στιγμή που αυτό το χόρτο το έχουν πλέον λίγοι και σπάνια ανταλάσσουν σπόρια με τους γείτονες, λόγω μυστικοπάθειας, η δικιά μας sativa πάει προς εξαφάνιση. Αυτό δε σημαίνει οτι πρέπει να γινόμαστε απαισιόδοξοι. Αυτό που πέτυχαν οι χαμουτζήδες και οι κρητίκαροι με τόσο μεράκι, μπορούμε να το κάνουμε και εμείς, αν θέλουμε να φυτέψουμε μία sativa. Σας βεβαιώ οτι, αν υποθετικά πάρετε αλβανική sativa και τη φυτέψετε με προσοχή και αγάπη, το αποτέλεσμα θα σας εκπλήξει ευχάριστα (γιατί οι Αλβανοί που νόμίζετε οτι βρήκαν τα δικά τους σπόρια; από δω τα πήραν, μόνο που το χόρτο το έχουν αφρόντιστο, δεν ξέρουν να το καλλιεργήσουν σωστά και το ψεκάζουν με κατσαριδοκτόνο για τα ακάρεα, οπότε ιδού το άθλιο αποτέλεσμα). Η sativa, γενικά είναι ένα γελαδερό χόρτο, αν και δε σου γεμίζει το κεφάλι τόσο. Αυτή είναι ακριβώς η χάρη της: σου γεμίζει το κεφάλι λιγότερο μεν, αλλά είναι πιό ταξιδιάρικη και γελαστή.
Cannabis indica. Όπως λέει και το όνομά της, η προέλευση αυτής της ποικιλίας είναι ινδική. Από κει μας ήρθε. Έχει ένα σχετικά μικρόσωμο φυτό, το πολύ 1,5 μέτρο, με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε thc όμως. Έχει την τάση να αναπτύσσεται από το ακραίο βλαστάρι, αν δεν την κλαδέψεις φυσικά. Η σοδειά της είναι οπωσδήποτε μικρότερη από αυτή της sativa, αλλά όχι πολύ μικρότερη, γιατί δίνει πυκνότερους παπάδες. Το φυτάκι αυτό έχει κάνει μεγάλο ταξίδι από την Ινδία, στην Β. Αμερική, την Ευρώπη και την Αφρική. Είναι πιό ευαίσθητη και δύσκολη στην καλλιέργειά της από την αδερφή της την Sativa. Η περιεκτικότητά της σε thc φτάνει και το 20-25%. Βαράει κατακούτελα και σου γεμίζει το κεφάλι, αλλά δεν είναι τόσο γελαδερή. Για να μπορέσει κάποιος να τη βρει και να τη δοκιμάσει, θα πρέπει είτε να ταξιδέψει στο γνωστό τουριστικό θέρετρο της Ευρώπης, είτε να την αγοράσει σε σπόρια από το internet και να τη φυτέψει μόνος του. Μη περιμένετε να βρείτε στη μαύρη αγορά αυτό το φυτάκι, γιατί απλά είναι άγνωστες οι διαφορές μεταξύ των διαφόρων ποικιλιών στη χώρα μας, και να μας το φέρνανε, δε θα τους πιστεύαμε οτι αυτό είναι ινδική κάνναβης, ενώ αυτό που πίνουμε εμείς εδώ είναι κλωστική.
Cannabis ruderalis. Είναι ένα σχετικά καινούριο είδος, το οποίο προήλθε από την sativa, όταν αυτή αφέθηκε ελεύθερη στη φύση, στην ανατολική Ευρώπη. Εδώ δηλαδή, και στη Ρωσία κατα κόρον. Είναι η "άγρια" κάνναβης, αν μπορούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσει στα ελληνικά. Κάποιοι χασικλήδες πίναν μπάφο στο βουνό δίπλα από το σπίτι τους, και πετούσαν τα σπόρια. Τα περισσότερα, επειδή θέλουν φροντίδα, δεν επιβιώναν. Κάποια όμως επιβίωσαν, και έδωσαν ένα φυτό πολύ ανθεκτικό, με χαμηλή περιεκτικότητα όμως σε thc. Αυτό την κάνει ένα θαυμάσιο φυτό για φαρμακευτική χρήση, διότι προσφέρει όλα τα καλά της κάνναβης (θεραπεία κατά του γλαυκώματος, ανακούφιση από χημειοθεραπείες, άνοιγμα της όρεξης στους οροθετικούς ασθενείς) χωρίς να την ακούς πολύ, ούτως ώστε να ικανοποιούνται και οι ασθενείς που δεν αισθάνονται χασικλήδες. Αλλά και οι χασικλήδες ευνοήθηκαν από την δημιουργία αυτού του υποείδους, καθώς οι διασταυρώσεις της βοηθούν την γενετική ποικιλομορφία των ειδών που ενδιαφέρουν αυτούς, προσθέτοντας καινούρια "γονίδια" στην γενετική πισίνα. Έτσι το πιθανότερο είναι να ακούσετε για κάποιο skunk ruderalis, αντί να τη βρείτε σαν αμιγές στέλεχος.
Και εδώ τελειώσαμε με τις υπάρχουσες ποικιλίες χόρτου στον πλανήτη. Δεν υπάρχουν άλλες, τέλος.

Τί λε ρε LNE. Και το skunk τί είναι;

Το skunk, ο βρωμερός ασβός, είναι ένα υβρίδιο. Και τίποτε παραπάνω. Δεν είναι ποικιλία, δεν είναι γενετικά μεταλλαγμένο, δεν έχει χημικά, δεν το φτιάξανε με χημικά, ούτε έγινε έτσι επειδή κάποιος το φύτεψε μέσα σε growroom αντί να το βγάλει έξω. Είναι απλώς ένα υβρίδιο. Τα πρώτα skunk, εμφανίστηκαν ως εξής:

Όταν οι χίππηδες άρχισαν να φεύγουν από την Καλιφόρνια και να τριγυρνάνε τον πλανήτη, Νεπάλ, Ινδίες, Μαρόκο, Κρήτη, Λ. Αμερική και λοιπά, όλοι επιστρέφαν σπίτι με σπόρια κάποιας ποικιλίας που τους άρεσε. Ευτυχώς για μας, η Καλιφόρνια δεν είχε μόνο χίππηδες, είχε και πανεπιστήμια, και μέσα σε αυτά κάποιοι χασικλήδες βιολόγοι και βοτανολόγοι που κάτσαν κάτω, και τις μαζέψαν, τις χωρίσαν σε sativa και indica και τις διασταυρώσαν. Το πρώτο skunk που βγήκε ποτέ, το skunk #1, είναι 50% ινδική και 50% σάτιβα. Όπως καταλαβαίνετε, η μελέτη αυτών των υβριδίων ήταν από ένα σημείο και μετά ευκολότερη στην Ολλανδία, οπότε το κέντρο της έρευνας μεταφέρθηκε εκεί. Σήμερα η Ολλανδία δίνει εκατοντάδες υβρίδια skunk, αλλά όχι μόνο αυτά. Μπορείτε αν θέλετε υποθετικά, να αγοράσετε μία καθαρή 100% indica, όπως πχ την Amsterdam indica, και να τη διασταυρώσετε με ένα ελληνικό χόρτο, και όσο και να σας φαίνεται περίεργο, το αποτέλεσμα θα είναι ένα skunk. Το θέμα τώρα με πολλά από αυτά τα υβρίδια, είναι οτι έχουν κάνει διασταυρώσεις ξανά και ξανά ώστε, παρόλο που ξεκίνησαν σαν υβρίδια, πλέον και αυτά να δίνουν αμιγή στελέχη, και να παρουσιάζουν ξανά και ξανά τις ιδιότητες των γονιών τους στις επόμενες γενεές. Όμως, δεν συμβαίνει πάντα, και πιθανώς σε κάποιες διασταυρώσεις να παίρνατε αποτελέσματα παρόμοια με αυτά του κλασσικού διυβριδισμόυ του Mendel στην F2 γενεά, δηλαδή για όσους δε καταλάβαν το παραπάνω, μία αναλογία 9:3:3:1. Αυτά παίζουν.

Τί διαφορά έχει για μας αν είναι skunk ή είναι sativa? Μόνο η ποιότητα του ακούσματος. Τϊποτε άλλο. Το skunk, το μόνο πρόβλημα που έχει, είναι οτι επειδή είναι υβρίδιο, είναι ευπαθές στις ασθένειες το ίδιο, και ειδικά στους μύκητες. Δηλαδή, το μόνο επιβαρυντικό για τις συνεχείς αυτές διασταυρώσεις, είναι οι δυσκολίες στην καλλιέργεια. Επιρρεάζεται συνεπώς η δική του υγεία, και όχι η δική μας. Δεν είναι καλύτερο ή χειρότερο για την υγεία μας να πίνουμε skunk. Είναι ακριβώς το ίδιο.

Και μερικά ακόμη πράγματα για τη φυσιολογία των φυτών.

Το φυτό δε το νοιάζει από που θα πάρει φως, αν είναι λάμπα ή αν είναι ήλιος. Αυτό ούτως ή άλλως χρειάζεται μόνο ορισμένο μήκος κύματος για να ενεργοποιηθεί η χλωροφύλλη του. Δεν το νοιάζει αν τα 680nm που χρειάζεται είναι από φως ή είναι από λαμπάκι LED. Σοβαρά. Δεν του κάνει διαφορά. Αρκεί να έχει φως για να επιβιώσει.

Μερικές φορές αντιλαμβανόμαστε το "φυσικό" ως κάτι που δεν είναι χημικό, επειδή αυτά επιρρεάζουν πολλές φορές, με τα συντηρητικά τους, τις επικίνδυνες προσμίξεις ή τα παραπροϊόντα τους, την υγεία μας. Αυτά συμβαίνουν στο δικό μας πολιτισμό. Το φυτό δε καταλαβαίνει τίποτε από όλα αυτά. Θέλει μόνο να ζήσει. Και αν του δώσεις καλύτερες συνθήκες, θα τις εκμεταλλευτεί.

Τα χημικά λιπάσματα δεν είναι κακά για το φυτό. Για μας είναι κακά. Επειδή μεγάλο μέρος από αυτά που θα πέσουν στο χώμα, θα ξεπλυθούν με τα νερά των βροχών, και θα φτάσουν στα ποτάμια, στις λίμνες, και τέλος στις βρύσες μας. Τα λιπάσματα είναι κακά για το περιβάλλον, όχι για τα φυτά, να μη μπερδευόμαστε. Τα φυτά θέλουν νιτρικά άλατα ή φωσφορικά, και πολύ που χέστηκαν από που θα τα πάρουν. Η φυσιολογία τους, δεν επιρρεάζεται στο ελάχιστο. Απλώς, τα οργανικά λιπάσματα δεν φτιάχνονται από ορυχεία και βιομηχανίες, γι αυτό τα προτιμούμε. Το φυτό όμως, δε καταλαβαίνει καμία διαφορά.

Ένα φυτό το οποίο μεγαλώνει σε ελεγχόμενες συνθήκες είναι ακριβώς το ίδιο με ένα άλλο που μεγαλώνει έξω. Εϊτε είναι υδροπονική, είτε είναι στο χώμα, στον ήλιο ή στη λάμπα, δεν έχει διαφορά ώς προς τις ιδιότητες του φυτού. Καμία. Οι ιδιότητες του φυτού καθορίζονται από το γενετικό του υλικό και το περιβάλλον, τις συνθήκες δηλαδη, όχι αν είναι σε γλάστρα ή σε παρτέρι.

Η μόνη ίσως διαφορά που έχει το φυτό που θα μεγαλώσει σε εσωτερικό χώρο από αυτό που θα μεγαλώσει έξω, είναι οτι θα καταφέρει να κρατήσει μεγαλύτερο ποσοστό από τους κρυστάλλους thc του, που δε θα τους πάρει ο αέρας. Κατά τα άλλα, ένας έμπειρος καλλιεργητής θα σου δώσει το ίδιο αποτέλεσμα είτε το φυτέψει μέσα, είτε το φυτέψει έξω, αρκεί να ξέρει καλά και στις δύο περιπτώσεις τις ανάγκες του φυτού.

Και τώρα κάτι πολύ σημαντικό. Ποιά χόρτα σε ανεβάζουν και ποιά χόρτα σε ρίχνουν; Εκεί είναι η μεγάλη διαφορά και ΟΥΧΙ στην ποικιλία. Γιατί αν το χόρτο θα βγει καλό και ανεβαστικό, δεν εξαρτάται από την ποικιλία, αλλά από το πότε θα κοπεί το φυτό. Είναι η πιό καίρια φάση στην ανάπτυξή του.

Το καλύτερο, το πιό ανεβαστικό και ελαφρύ στο κεφάλι χόρτο, είναι η μέθοδος sinsemilla. Η γνωστή "σενσιμίλια', που όλοι τη συζητάνε και κανείς δε ξέρει τί σκατά είναι. Είναι απλώς μία μέθοδος για να μεγαλώνεις κάνναβη, και όχι κάποια ποικιλία. Τα περισσότερα, ίσως και κατα 99% skunk που κυκλοφορούν στην αγορά, είναι sinsemilla. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, κόβεις το φυτό πριν βγάλει σπόρια, και πρέπει οπωσδήποτε να έχεις εξαφανίσει όλα τα αρσενικά φυτά από την καλλιέργεια, για να μην γονιμοποιήσουν με τη γύρη τους τους θηλυκούς παπάδες, τα λουλούδια δηλαδή. Διότι τότε αυτοί θα πάψουν να αναπτύσσονται και θα βγάλουν σπόρια, κάτι που δε θέλουμε. Μικροί, σποριάρικοι παπάδες. Όσο τα θηλυκά φυτά δε βρίσκουν γύρη στο περιβάλλον, θα συνεχίσουν να βγάζουν λουλούδια στη προσπάθειά τους να πιάσουν και την απειροελάχιστη γύρη που ίσως να υπάρχει τριγύρω, και θα βγάλουν τεράστιους παπάδες. Όμως, κάποια στιγμή θα σταματήσουν, να αναπτύσσονται και θα βγάλουν αρσενικά άνθη μόνες τους, και θα αυτογονιμοποιηθούν, δίνοντας τα γνωστά "feminized" σπόρια, που όποιο από αυτά και να φυτέψεις, θα σου βγει θηλυκό. Εκτός και αν θες να κάνεις τέτοιου είδους πειράματα, καλό θα είναι να κόψεις το φυτό νωρίτερα. Κατά τη φάση της ανθοφορίας, όπου το φυτό αναπτύσσεται στις 12ώρες (δηλαδή άν είναι έξω φυτεμένο, πλησιάζει η φθινοπωρινή ισημερία, κάπου το Σεπτέμβριο που η μέρα και η νύχτα είναι 50/50), αρχίζει και βγάζει παπάδες, και πάνω σε αυτούς κάτι τρίχες. Στην αρχή, οι τρίχες έχουν ένα κρυσταλλικό διάφανο. Μετά γίνονται γαλακτερές. Και πιό μετά, αρχίζουν και παίρνουν ένα καφέ χρώμα. Όταν οι μισές τρίχες πάνω στο φυτό έχουν γίνει καφέ, και ΟΧΙ όλες, τότε είναι η ώρα να κοπεί. Αυτή είναι η sinsemilla, που πιθανολογείται πως ξεκίνησε από την Αίτή και που στα ισπανικά σημαίνει "χωρίς σπόρια", γιατί μέχρι αυτή τη φάση ανάπτυξης, το φυτό δεν έχει προλάβει να βγάλει σπόρια. Έτσι, το φυτό, βγάζει μεγάλους παπάδες, χωρίς ή με ελάχιστα σπόρια, και δεν έχει ξοδέψει καθόλου ενέργεια στην παραγωγή σποριών, και όλη η ενέργεια του φυτού έχει πάει στη παραγωγή thc. Έτσι έχεις ένα φυτό ανεβαστικό, χωρίς σπόρια, και χωρίς ντάγκλα (η οποία προκαλείται από την αποδομημένη thc που βρίσκεις σε φυτά που άργισαν να κοπούν).

Τα αλβανικά χόρτα είναι σποριάρικα, και βρώμικα. Και όταν δεν είναι βρώμικα, σε ρίχνουν. Δε ξέρω γιατί είναι ΤΟΣΟ άσχετοι στο να φυτεύουν χόρτο. Κάποιος τους είπε οτι το χόρτο είναι έτοιμο όταν βγάλει σπόρια ίσως, ή τους πιάνει ανασφάλεια οτι άμα δε πήξει όλη η φυτεία στο σπόρι, θα είναι μικρότερο το βάρος του για πούλημα, ή δε θα έχουν σπόρια για να φυτέψουν του χρόνου. Τί να σας πω, δε το έχω καταλάβει. Επίσης, κάποιος πρέπει να τους είπε οτι μπορούν να κόβουν τα αρσενικά στο τέλος, για να μη παιδεύονται. Είμαι σίγουρη οτι πάνε εκεί μόνο για να τα ψεκάσουν και να τα ποτίσουν, και τελικά χωρίζονται τα αρσενικά από τα θηλυκά αφού κοπούν. Το αποτέλεσμα είναι αυτό το πράμα, με το φουλ σπόρι, τους φτωχούς παπάδες και τη ντάγκλα. Βάλε τώρα οτι ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ εχθρός της κάνναβης, ειδικά της sativa, είναι τα κόκκινα ακάρεα. Κάτι μικρά, σατανικά αραχνάκια που πίνουν κυριολεκτικά το αίμα στο φυτό, και δε το αφήνουν να μεγαλώσει κανονικά. Να κάτι που αποφεύγετε εύκολα αν φυτεύεις μέσα στο σπίτι. Διότι έξω, είναι πολύ δύσκολο να αποφύγεις αυτούς τους μικρούς κόκκινους διαβόλους. Και μαντέψτε με τί αποφάσισαν να λύσουν οι αλβανοί καλλιεργητές το πρόβλημα; με κοινό κατσαριδοκτόνο. Αυτό, αν απορείτε τόσο καιρό γιατί διάολο το ψεκάζουν. Γι αυτό το ψεκάζουν, και όχι επειδή όπως νομίζουμε μερικοί, γίνεται το χόρτο πιό ακουστικό. Αηδία γίνεται σκέτη.

Αχ βαχ... τώρα που τα κοιτάω όλα αυτά που έγραψα. Τόσες άχρηστες γνώσεις. Άντε ρε παιδιά, τί θα γίνει, πότε θα νομιμοποιηθεί επιτέλους να τις βάλουμε σε εφαρμογή; Γιατί δεν αντέχω άλλο η έρμη να ξοδεύω τα λεφτά μου τσάμπα. Και για όσους από σας διερωτόνται που τις κονόμισα όλες αυτές τις γνώσεις; Τα είδα με τα ίδια μου τα μάτια, μία εποχή, που σαν φοιτήτρια, τα είχα με ένα συμφοιτητή από Ολλανδία. Ο λίγος καιρός που πέρασα μαζί του, μπορώ να πω ήτο διαφωτιστικότατος. :)

Οι παλιοι μου δαιμονες επστρεψαν και παλι...Οι παλιοι μου δαιμονες επστρεψαν και παλι...
Πιο δυνατοι και πιο θρασσεις απο ποτε!
Τελικα ηρθε η ωρα...
Εσυ τους καλεσες μην το ξεχνας!
Εσυ και οι παρατολμες σου πραξεις...
Ολες εκεινες που σε κανουν να πολεμας ακομα και την ιδια σου την ζηση!
Αλλα ετσι δεν ειναι η ζωη;
Μια μαχη διαρκειας με μικρες στιγμες εκεχειριαςκι υστερα ξανα απο την αρχη!
Καθε φορα μετρας πληγες,
τροχιζεις εκεινον τον δοξασμενο σου πελεκι κι ορμας μεσα στους καπνους και τις φωτιες!
Μην φοβασε,
εισαι μαθημενος τωρα πια!
Εμπρος!
Ορμα...
Τα θηρια σε περιμενουν και παλι!

13.2.12

Song of the Goddess...I am the Great Mother, worshiped by all creation and existent prior to their consciousness. I am the primal female force, boundless and eternal.
I am the chaste Goddess of the Moon, the Lady of all Magic. The winds and moving leaves sing my name. I wear the crescent Moon upon my brow and my feet rest among the starry heavens. I am mysteries yet unsolved, a path newly set upon. I am a field untouched by the plow. Rejoice in me and know the fullness of youth.
I am the blessed Mother, the gracious Lady of the Harvest. I am clothed with the deep, cool wonder of the Earth and the gold of the fields heavy with grain. By me the tides of the Earth are ruled; all things come to fruition according to my season. I am refuge and healing. I am the life-giving Mother, wondrously fertile.
Worship me as the Crone, tender of the unbroken cycle of death and rebirth. I am the wheel, the shadow of the Moon. I rule the tides of women and men and give release and renewal to weary souls. Though the darkness of death is my domain, the joy of birth is my gift.
I am the Goddess of the Moon, the Earth, the Seas. My names and strengths are manifold. I pour forth magick and power, peace and wisdom. I am the eternal Maiden, Mother of All, and Crone of darkness, and I send you blessings of eternal love. 

12.2.12

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΠΟΝΑΕΙ...


Ειναι φορες  που αναρωτιεσαι...
Ποσο κακο μπορει να'χεις κανει σε καποιους για να'σ'εχθρευονται τοσο πολυ;
...
Ξερεις το γιατι brothger!
Το γνωριζες προ πολλου,
αλλα τωρα το'βγαλες στην επιφανεια...
...
Η καθαρα φαρμακωμενη τους αληθεια τους σφιγγει την σουφρα...
Τους τσουζει σαν τ'αλατι στην πληγη...!
...
ΚΑΙ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ,
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΠΟΝΑΕΙ...

10.2.12

Την καρδιά σου - ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ

Στίχοι: Λουκάς Θάνος
Μουσική: Λουκάς Θάνος
Πρώτη εκτέλεση: Νίκος Ξυλούρης


Την καρδιά σου σε κύκλο διπλό να την κλείσεις
σε κύκλο από φλόγα, σε κύκλο από πάγο
και στα χείλη ν' ανθίζει πικρό χαμογέλιο
ακούγοντας τον κρύφιων παθών τον Ιάγο

Ό,τι εζήτησες να'ναι μακριά σου, μακριά σου
κρυφά κι από 'σένα, να το΄χεις βαθιά σου
στους μεγάλους τους δρόμους να φεύγεις αλήτης
και να 'σαι εσύ η σκιά της σκιάς σου.

Την φλόγα να κρύβεις κι απ'τον αδερφό σου
ηφαίστειο αναμμένο ώσπου να γένει
και μια νύχτα η θύελλα που κρύβεις εντός σου
να σ' έβρει σαν φύλλο ξερό που το σέρνει.


Γιάννης Αγγέλακας - Αιρετικό

Στίχοι: Γιάννης Αγγελάκας
Μουσική: Γιάννης Αγγελάκας
Πρώτη εκτέλεση: Γιάννης Αγγελάκας


Δεν ξέρω αν βρίσκεται κρυμμένος
στα νύχια σου ο Θεός
μα εσύ πιο πολύ μου μοιάζεις
για λύκος νηστικός
κι όταν στα πρόβατα αγορεύεις
για του έθνους το καλό
διάολε σε βλέπω να χορεύεις του κτήνους το χορό.

Πες μου πως γίνεται η αγάπη
να ζει απ' τη λέξη εχθρός
και πως θα βρω τη σωτηρία σκυμμένος και βουβός
κι αν πάλι αυτό το τραγουδάκι σου μοιάζει αιρετικό
διάολε φύγε από μπροστά μου, μου κρύβεις το Θεό.

Ποιος σκαλίζει το σκοτάδι στην ψυχή μου κι όταν χαίρομαι ποιος κλαίει
ποιος παλεύει να μισήσω το κορμί μου κι όταν τ' αγαπάω ποιος φταίει
ποιος φρενάρει και ρημάζει τη ζωή μου κι όταν προχωράω ποιος κλαίει
ποιος ζητά να χαμηλώσω τη φωνή μου κι αν του τ' αρνηθώ ποιος φταίει...

9.2.12

Η Ομοφυλοφιλία στον Κινηματογράφο: προσδοκίες & προσεγγίσεις (h omofylofilia ston cinema)
Μέσα από αυτό το συλλογικό βιβλίο τονίζεται η ευεργετική στάση του κινηματογράφου απέναντι στο κοινωνικό φαινόμενο της ομοφυλοφιλίας. Το σινεμά προσπαθώντας να αντικατοπτρίσει την πραγματικότητα για να πετύχει την επίκληση στο κοινό, δεν στρουθοκαμηλίζει, αλλά γίνεται ανεκτικό στη διαφορετικότητα, καθώς τη δέχεται με μεγαλύτερη κατανόηση απ' ό,τι η δύσπιστη κοινωνία.
Ο κινηματογράφος παρουσιάζεται ως τέχνη που όχι μόνον ψυχαγωγεί, αλλά ταυτόχρονα επηρεάζει την ατομική και συλλογική σκέψη και αισθητική, και τις κοινωνικές σχέσεις και δομές. Οι ταινίες με ομοφυλοφιλικό, αμφιφυλικό και τρανσέξουαλ περιεχόμενο γίνονται αντικείμενο μελέτης από τα χρόνια των «κρυφών νοημάτων» μέχρι τους μοντέρνους καιρούς του «Philadelphia» και του «Brokeback Mountain». Εξετάζονται αρκετές ταινίες αντίστοιχης θεματικής και παράλληλα Ελληνες και ξένοι σκηνοθέτες που καταπιάστηκαν με αυτές, όπως ο Παζολίνι, ο Φάσμπιντερ και ο Κούτρας. Ακόμη, σε ειδικά κεφάλαια θίγονται η ομοφυλοφιλική εικόνα και η ομοφυλοφιλική αισθητική, λανθάνουσες ή έκδηλες.
Η πρωτοβουλία αυτής της έκδοσης ανήκει στη «Σύμπραξη Κατά της Ομοφυλοφοβίας», που βρίσκεται κοντά στο ετήσιο «Πανόραμα Ομοφυλοφιλικών Ταινιών» και στις Παράλληλες Εκδηλώσεις του στη Θεσσαλονίκη. Συμπεριλαμβάνονται απόψεις ειδικών σε θέματα σκηνοθεσίας, κριτικής κινηματογράφου, ηθοποιίας, κοινωνικής και ψυχολογικής έρευνας, κάποιες από τις οποίες εκφράστηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές στο πλαίσιο του «Πανοράματος». Συμπληρωματικά, η έκδοση παρουσιάζει μία έρευνα που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίων, για να εκφράσει την αντίληψη των Ελλήνων και ξένων σκηνοθετών ομοφυλοφιλικών ταινιών, αλλά και των θεατών των αντίστοιχων κοινωνικών ομάδων.
Στο βιβλίο γράφουν οι: Οδυσσέας Αναστασόπουλος, Αλέξης Δερμεντζόγλου, Στράτος Κερσανίδης, Δήμητρα Κογκίδου, Δέσποινα Μουζάκη, Ειρήνη Πετροπούλου, Γιώργος Τσιτιρίδης, Νίκος Χατζητρύφων, Αχιλλέας Ψαλτόπουλος, και συνεντεύξεις έδωσαν οι: Αλέξης Δερμεντζόγλου, Χρήστος Δήμας, Πάνος Κούτρας, Αννα Μηλώση, Νότης Φόρσος. Συνεντεύξεις πήραν οι: Σπ. Βαρβέρης, Γ. Τσιτιρίδης και Ν. Χατζητρύφων.

8.2.12

Brokeback Mountain (2005)

Ο Jack και Ennis θα συναντηθούν στο Brokeback Mountain και θα περάσουν μαζί ένα καλοκαίρι βοσκώντας τα κοπάδια και χτίζοντας μια φιλία που σταδιακά θα μετατραπεί σε (εφήμερη) ερωτική σχέση. Μετά από αυτό το καλοκαίρι ο καθένας θα ακολουθήσει το δρόμο του, θα βρεθούν όχι και τόσο ευτυχισμένα παντρεμένοι με σύζυγο και με παιδιά, θα συναντιούνται για λίγες ημέρες ύστερα από μεγάλα χρονικά διαστήματα. Και όσο περισσότερο ο Jack θα προσπαθεί να πείσει τον Ennis ότι έχουν μια ευκαιρία μαζί, τόσο περισσότερο θα αρχίζει εκείνος να αποκόπτεται από τους γύρω του.


Η ταινία που απορρίφθηκε από το διαγωνιστικό τμήμα των Καννών έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο φεστιβάλ της Βενετίας και πήρε φεύγοντας το Χρυσό Λέοντα. Αν δεν ήταν η πληθώρα από βραβεία που ακολούθησαν και οι διθυραμβικές κριτικές, το «Brokeback Mountain», που βασίζεται σε ένα σύντομο διήγημα της Annie Proulx, πιθανότατα θα έβγαινε στην Ελλάδα straight στο video, γιατί είναι αλήθεια ότι τα gay cowboy δράματα δεν έχουν ιδιαίτερη πέραση στη χώρα μας.


Το αποτυχημένο φλερτ του με το mainstream Hollywood με το Hulk, μια ταινία που -όπως ο ίδιος δήλωσε- παραλίγο να καταστρέψει την καριέρα του, βρίσκει τον Ang Lee να επιστρέφει σε αυτό που γνωρίζει να κάνει καλύτερα, το δράμα χαρακτήρων. Σε τοπία που θυμίζουν έντονα διαφημίσεις γνωστής καπνοβιομηχανίας, περιφέρονται οι χαρακτήρες του κουβαλώντας μαζί τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες και τους φόβους της κοινωνικής απόρριψης. Ο Ennis βρίσκεται σε διαρκή πόλεμο με τον εαυτό του γιατί δε μπορεί να αποδεχτεί τα συναισθήματά του και σε πόλεμο με τους γύρω του γιατί αισθάνεται εγκλωβισμένος σε ένα αφιλόξενο περιβάλλον. Οι ερμηνείες είναι πολύ καλές και από τους δυο πρωταγωνιστές, ενώ ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή από την Anne Hathaway που αποδεικνύει ότι μπορεί περισσότερα από γλυκανάλατες ταινίες τύπου ΑPrincess DiariesΑ.


Έχοντας ήδη κερδίσει -μεταξύ άλλων- τις Χρυσές Σφαίρες Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας, μια λαμπρή πορεία την βραδιά των Oscar είναι εξασφαλισμένη. Και αυτό δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο : δώσε στην Ακαδημία μια ταινία που περιέχει ομοφυλόφιλους, διανοητικά ανάπηρους, ασθενείς του AIDS ή οποιαδήποτε άλλη μειονότητα και άνετα θα πάρεις μια σειρά από βραβεία. Από την άλλη η ταινία μπορεί να είναι καλή, αλλά δεν είναι σπουδαία. Η εξέλιξή της είναι μάλλον βραδυφλεγής με ένα φινάλε που θα μπορούσε να είναι λιγότερο υποτονικό, ενώ τα θετικά σχόλια από παντού έχουν ήδη ανεβάσει τον πήχη των προσδοκιών πολύ ψηλά. Μπορεί μερικοί να έχουν να θυμούνται για πάντα το Παρίσι, για τον Jack και Ennis όμως θα είναι το Brokeback Mountain. 

Magic de Spell - Emena oi filoi mou...


"Τώρα παίρνουν χάπια και οινόπνευμα να κοιμηθούν
Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται..."

6.2.12

Επερχομενος χαμος...Το σκοτος της μοναξιας μου ανυπερβλητο!
Οσο κι αν ψαχνω διεξοδο,
χανομαι ολοενα και πιο πολυ μεσα του...
Ενας δαιδαλιος λαβυρινθος χωρις ιχνος απο τον μιτο της Αριαδνης!
Βηματα τρεμαμενα,
μετεωρα και ασταθη σε οδηγουν στ'ανεξερευνητα του μονοπατια...
Αλυσιδες ατσαλινες,
δεμενες γερα πανω απ'τα ματια μου διχως να μπορω να διακρινω τον επερχομενο χαμο! 

Ο δικος μου ο κοσμος!


Ειναι φορες που το αιμα σου σμιγει μ'εκεινη την λαθραια σκεψη της φυγης,
κι ετσι οπως φευγαλεα γεννιεται,
ετσι και σε ανυποπτο χωρο και χρονο φευγει και χανεται με μιας!
Κι ομως...
Η καρδια σου σπαει σε χιλια κομματια που τα μαζευεις και παλι απ'την αρχη,
ετοιμος να δομισεις και παλι εκεινο που ο χρονος σου ρημαξε!
Το μυαλο στερεψε...
Μα η ωρα της αναγεννησης δεν αργει!
Και τοτε,
ολοι εκεινοι οι ελεηνοι και τρισαθλιοι καπηλευτες των ψυχων μας,
θα δουν με τα ιδια τους τα ματια και θα νιωσουν τις σαρκες τους να καιγονται μεχρι το τελευταιο τους  κυτταρο!
Σαν υπερτατη θυσια στον βωμο της ποιησης...
Στο εχω ξαναπει,
δεν ειμαι ποιητης μα την αισθανομαι να κυλα μεσα μου και να με τρεφει!
Οχι,
δεν ειμαι ποιητης...
Ενας φτωχος στοχαστης ειμαι,
ενας γυτευτης χαμενων και προδωμενων ψυχων!
Ενας ψυχικος βρυκολακας που ζω μεσα τους...
Ανασαινω!
Αναπτυσομαι...
Γεννιεμαι ξανα και ξανα σε κατι που παντα ζηλευα μα δεν το ειχα!
Αβυσσος...
Ερεβος...
Ο δικος μου ο κοσμος!

5.2.12

Ολες οι απαντησεις που θελετε για την κανναβη...


1.Προς τί όλος ο ντόρος για την κάνναβη ; Τι στο καλό είναι ; Πού μας χρησιμεύει και ποιά τα παράγωγά της ;

Σίγουρα η κάνναβη δεν είναι, ούτε ποτέ πρόκειται να γίνει, ένα άγνωστο κομμάτι της πλούσιας ελληνικής χλωρίδας.Πασίγνωστη από τα αρχαία χρόνια, το φυτό αυτό μπορεί να μας προμηθεύσει με βασικά είδη (πρώτης ή μη) ανάγκης και παράλληλα λειτουργεί πολύ καλά σαν φάρμακο.

Από το θυληκό φυτό της κάνναβης παράγονται τα άνθη της τα οποία με ανακάτεμα με μερικά από τα πιο περιεκτικά, σε ρητίνη, φύλλα φτιάχνουν την μαριχουάνα, την αιτία όλου του ντόρου για το θέμα.
Το φυτό της κάνναβης παράγει επίσης 3 σημαντικά προϊόντα : σπόρους, πολτό και φάρμακο.

Ο πολτός χρησιμοποιείται ως καύσιμο και για την κατασκευή χαρτιού.Ο σπόρος είναι ιδανικός σαν ανθρώπινη και ζωϊκή τροφή.Το λάδι από τους σπόρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μπογιές και βερνίκια.Το φάρμακο, που προέρχεται από την ρητίνη των λουλουδιών και των φύλων του φυτού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρκετούς λόγους.

Πολλές από τις παραπάνω εφαρμογές καλύπτει μια ποικιλία, η cannabis sativa ή αλλιώς κλωστοϋφαντουργική κάνναβη.Η ποικιλία αυτή από ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό ύψος και πάνω δεν παράγει καθόλου THC.Η cannabis indica περιέχει αυτή την ουσία, η οποία βρίσκει κυρίως φαρμακευτικές χρήσεις.

1.1 Με ποιον τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν τροφή ;

Ο κανναβόσπορος είναι μια υψηλή πηγή πρωτεϊνης και σημαντικών λιπαρών.Η πρωτεϊνη αυτή μοιάζει υπερβολικά σε μία που βρίσκεται στο ανθρώπινο αίμα.Είναι υπερβολικά εύκολο να το καταπιεί κάποιος και σε πολλούς ασθενείς με προβλήματα κατάπωσης, δίνεται ως τροφή από τους γιατρούς.Κάποτε ο σπόρος ονομαζόταν "εδεστίνη" και οι επιστήμονες το χρησιμοποιούσαν ως το μοντέλο φυτικής πρωτεϊνης.Η πρωτεϊνη αυτή δεν παράγεται στην ίδια ποσότητα με αυτή που παράγει η σόγια, αλλά είναι όμως υψηλότερης ποιότητας.

Το λάδι επίσης που παράγεται από τον κανναβόσπορο περιέχει βασικά λιπαρά οξέα.Μάλιστα είναι ο μοναδικός σπόρος που περιέχει αυτά τα σημαντικά λίπη και παράλληλα ελάχιστα μη-κορεσμένα λίπη.Σαν προσθήκη τροφής, αυτά τα έλαια μειώνουν το κίνδυνο καρδιακής προσβολής.


Ξέρεις ότι : Τα πουλιά, εξαιτίας του υψηλού ποσοστού σε πρωτεϊνες, ζουν αρκετά περισσότερο αν τρέφονται με κανναβόσπορο (κανναβούρι) ?

1.2 Με ποιον τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ύφασμα ;

Ο μίσχος (κοτσάνι) του φυτού έχει δύο μέρη.Την ίνα και τον πολτό.Η ίνα της κάνναβης μπορεί να μετατραπεί σχεδόν σε κάθε είδους ύφασμα.Είναι πολύ ανθεκτική.Τα πιο γερά ρούχα ήταν φτιαγμένα από κάνναβη για αυτό τον σκοπό.Συγκρινόμενη με άλλες φυσικές ίνες, η κάνναβη είναι η πιο ιδανική για μεγάλο αριθμό εφαρμογών.
Η κάνναβη παράγει το πιο δυνατό ύφασμα, το λεγόμενο "κανβά".Ο κανβάς χρησιμοποιήθηκε στα πανιά των πλοίων αφού ήταν το μονάδικο ύφασμα που δεν σάπιζε από την αλμύρα της θάλασσας.Το 80% των υλών που χρησιμοποιούσε η ανθρωπότητα για να κατασκευάσει ρούχα, τέντες, λινά, κουβέρτες, πετσέτες, χαλιά, πάνες μωρών κ.α. ήταν από κάνναβη.


Ξέρεις ότι : Τα πρώτα τζινς της Levi's ήταν από κάνναβη ?

1.3.1 Με ποιον τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή χαρτιού ;

Και οι ίνες και ο πολτός της κάνναβης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή χαρτιού.Το χαρτί από τις ίνες ήταν το πρώτο είδος χαρτιού στην ιστορία του πλανήτη, και το αρχαιότερο δείγμα προέρχεται από την Κίνα.Αυτό το είδος χαρτιού είναι λεπτό, ανθεκτικό και λίγο άγριο.Το χαρτί που παράγεται από πολτό δεν είναι τόσο δυνατό σαν αυτό από τις ίνες αλλά είναι ευκολότερο στην κατασκευή, μαλακότερο, πυκνότερο και προτιμάται για τους τωρινούς σκοπούς.Το χαρτί που χρησιμοποιούμε σήμερα είναι χαρτί "χημικού πολτού" φτιαγμένο από δέντρα που υποβάλονται σε χημική επεξεργασία.Το χαρτί από τον πολτό της κάνναβης μπορεί να γίνει χωρίς χρήση χημικών στην διεργασία.

Εξαιτίας αυτών των χημικών το είδος του χαρτιού που χρησιμοποιούμε σήμερα κιτρινίζει και σχίζεται εύκολα, καθώς τα οξέα λιώνουν με το χρόνο τον πολτό.Αυτό θέλει αρκετές δεκαετίες, αλλά εξαιτίας αυτού οι εκδότες, βιβλιοθήκες και αρχειοφυλάκια αποφάσισαν να παραγγείλουν χαρτί χωρίς οξέα, το οποίο είναι αρκετά ακριβότερο, με σκοπό την φύλαξη των αρχείων τους.Το χαρτί που γίνεται με φυσικό τρόπο από την κάνναβη δεν περιέχει οξέα και θα διαρκέσει για αιώνες.


Ξέρεις ότι : H πρώτη Διακήρυξη Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ γράφτηκε σε χαρτί κάνναβης ?

1.3.2 Και γιατί να μην συνεχίσουμε να κόβουμε δέντρα για την κατασκευή χαρτιού ;

Η απάντηση είναι απλούστατη.Διότι μας τελειώνουν ! Μην ξεχνάμε τις φωτιές που έρχονται στην Ελλάδα, σαν εποχή των μουσώνων, κάθε καλοκαίρι.Μην ξεχνάμε τα οικόπεδα και τα σπίτια που παρανόμως χτίζονται σε (ημι-)δασικές περιοχές και την τύχη που έχουν από τους ιδιοκτήτες τους.Τα δέντρα σύντομα θα μας τελειώσουν και για να το αποφύγουμε αυτό, μόνο η οικολογική συνείδηση θα τα (μας) σώσει !

Δεν μας επιτρέπεται να τα κόβουμε, κιόλας ! Η κάνναβη είναι ετήσιο φυτό.Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο έχουμε νέα σοδιά.Ένα δέντρο θέλει μερικά χρόνια για να μεγαλώσει και η καταστροφή του ή το κόψιμό του επιρρεάζει συνολικά όλη την γειτονική περιοχή, ένα πράγμα που δεν συμβαίνει με το δυνατό φυτό της κάνναβης.

Κόβοντας δέντρα αφαιρούμε από το έδαφος πολύτιμα συστατικά για όλα τα υπόλοιπα φυτά.Η χημική επεξεργασία του ξύλου, τέλος, δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα στο περιβάλλον.


Ξέρεις ότι : Μόνο το 4% των δασών, που κάποτε υπήρχαν, έχει απομείνει στις ΗΠΑ ? Κάθε χρόνο ο παγκόσμιος συνολικός αριθμός δασικών στρεμμάτων μειώνεται επικίνδυνα ? 

1.4 Με ποιον τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο ;

Ο πολτός της κάνναβης μπορεί να καεί όπως είναι ή να επεξεργασθεί σε κάρβουνο, μεθανόλη, μεθάνιο ή βενζίνη.Η διαδικασία για την παρασκευή ονομάζεται πυρόλυση.Καύσιμα που φτιάχνονται από φυτά με αυτό τον τρόπο ονομάζονται "καύσιμα βιομάζας".Αυτό το κάρβουνο μπορεί να καεί σε σημερινά ανθρακο-ηλεκτρικά εργοστάσια.Η μεθανόλη κάποια στιγμή μπορεί να αντικαταστήσει την βενζίνη και χρησιμοποιήται ήδη ως καύσιμο.Οι ΗΠΑ και συγκεκριμένα η Mobil Oil κατέχει την πατέντα μετατροπής βιομάζας σε καύσιμο πολλών οκτανίων.

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι η καύση "καυσίμων βιομάζας" δεν απελευθερώνει διοξίδειο του άνθρακα.Και ενώ κάποιοι σκέφτηκαν την χρησιμοποίηση δέντρων για την παραγωγή βιομάζας, έρευνα Αυστραλών επιστημόνων δείχνει ότι η κάνναβη είναι αρκετά καλύτερη για αυτή την δουλειά, χωρίς να καταστρέφει επιπλέον τη φύση.


Ξέρεις ότι : Ολα τα αμάξια του πλανήτη που καίνε πετρελαϊκά καύσιμα συμβάλουν στην μείωση του όζοντος και στην ανάπτυξη του φαινομένου του "θερμοκηπίου" ?

1.5 Με ποιον τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φάρμακο ;

Η κάνναβη έχει εκατοντάδες πιθανές χρήσεις ως φάρμακο.Εμφανίζεται ως φάρμακο σχεδόν σε κάθε λίστα φυσιοδίφη από τα αρχαία κιόλας χρόνια.Πολλά γνωστά αρχαία βιβλία σοφών ανθρώπων και ερευνητών την αναφέρουν.Συνήθως έπαιρνε τον τίτλο της "πανάκειας" δηλαδή εκείνου του φάρμακου που θεραπεύει τα πάντα.

Με την πρόσφατη έκθεση της IMO (Ιατρικός σύλλογος ΗΠΑ) αυτό που η αμερικάνικη (κυρίως) κυβέρνηση προσπαθούσε με πάμπολες γελοίες προπαγάνδες να κρύψει, αποδεικνύεται και με επιστημονικό τρόπο.Αποδείχτηκαν (χωρίς καμία αμφιβολία πλέον και λυπούμαστε για τους εχθρούς της κάνναβης και της φύσης που την έχουν ακόμα στο τμήμα Ι των απαγορευμένων ουσιών, δηλαδή χωρίς καμία ιατρική χρησιμότητα...) τα εξής :

H μαριχουάνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αξιόλογα αποτελέσματα, στις εξής περιπτώσεις ασθενειών και λοιπών διαταραχών υγείας :

1) Πολλαπλή σκλήρωση
2) Κατάθλιψη
3) Θεραπεία από καρκίνο
4) AIDS (και θεραπεία κατά του AIDS)
5) Γλαύκωμα
6) Επιληψία
7) Ημικρανίες
8) Άσθμα
9) Πολλαπλούς πόνους
10) Πρόληψη καρδιακών προσβολών
11) Ρευματικών πόνων κ.α.

Η χρήση του φυτού, σε φυσική μορφή, μπορεί να αντιμετωπίσει τις παραπάνω αρρώστειες.Η κάνναβη, όμως, έχει παραπάνω από 60 αλκαλοειδή που, με απόσταξη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με συνδιασμό άλλων φυτικών φαρμάκων ή μη, για την αντιμετώπιση και άλλων ασθενειών :

1) Η κανναβινόλη μπορεί χρησιμοποιηθεί για την αϋπνία.Είναι μάλιστα από τα καλύτερα και πιο αγνά χημικά για αυτόν τον σκοπό.Καμία σχέση με τα γνωστά φάρμακα που προκαλούν και εθισμό.
2) Επίσης έχει αντισυπτικές ιδιότητες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενάντια στον έρπη και σε άλλες παρόμοιες μολύνσεις του δέρματος.

Το πιο γνωστό και σημαντικό χαρακτηριστικό της κάνναβης είναι η εκπληκτική ιδιότητά της ενάντια στην ναυτία και τον εμμετό.Ασθενείς με καρκίνο που υποβάλονται σε χημειοθεραπεία έχουν παρενέργειες από τα φάρμακα που χρησιμοποιούν.Τα πιο κοινά είναι προβλήματα εμμετού και ανορεξίας.Τέτοιες παρενέργειες έχουν και τα φάρμακα κατά του AIDS.Οι ίδιοι οι ασθενείς έχουν δηλώσει πόσο πολύ σημαντική είναι η κάνναβη για την καταπολέμιση αυτών των συμπτωμάτων.Όσο και να φαίνεται παράξενο οι ασθενείς αυτοί προτιμούν να καπνίζουν το χόρτο, αφού οτιδήποτε καταπιούν (χάπι με συνθετικό φάρμακο ή χάπι με φυσικά συστατικά που έχει προέρθει από απόσταξη της κάνναβης) δεν μπορεί να το κρατήσει το στομάχι τους.Αντίθετα το κάπνισμα εξαφανίζει αυτό το πρόβλημα.


Ξέρεις ότι : Ήδη από το 2.737 π.Χ. ο κινέζος αυτοκράτορας Chen Nung στη μονογραφία του για την κάνναβη ανέφερε θεραπείες άσθματος, ημικρανιών, ρευματικών πόνων και γυναικολογικών διαταραχών ?

1.6 Με ποιον τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ευφορικό ;

Το θυληκό φυτό, έπειτα από την φυτοπαραγωγική περίοδο, ανθίζει.Τα άνθη της κάνναβης, ή αλλιώς φούντες ή "παπάδες", περιέχουν μια ουσία την THC.Η ΤΗC, ή αλλιώς Δ9-Τετραϋδροκανναβινόλη, είναι μια μη-ναρκωτική ψυχοτρόπος ουσία που προκαλεί κάποιες μεταβολές στο πνεύμα (ψυχή) του ανθρώπου.Στα φύλλα και στα άνθη του φυτού, εμφανίζεται ένα ρετσίνι το οποίο είναι πλούσιο σε THC και παράγει το χασίς.Τέτοια ποικιλία χασίς ονομάζεται τσάρας ή πόλλεν και είναι η καλύτερη.Σε αυτή τη φάση το χασίς είναι μαλακό σαν πλαστελίνη.Υπάρχουν και άλλες μορφές μαύρου (χασίς) όπως αυτή που παράγεται από μερικώς απεσταγμένο χόρτο ή από συμπιεσμένα φύλλα του φυτού, το οποίο ονομάζεται ψημένο.Τέλος με απόσταξη από διάφορα μέρη του φυτού παίρνουμε και ανάλογης περιεκτικότητας χασισέλαιο.

Μαζί με την THC αναπτύσεται και η CBD, μια ουσία που ευθύνεται για το αργό φτιάξιμο και την υπνηλία κατά την διάρκεια του "ανεβάσματος" (high).Αν και θεραπευτικά χρήσιμη, δεν έχει καμία αξία στην χρήση του φυτού ως ευφορικό.Η σωστή καλλιέργεια ευφορικής κάνναβης υπάρχει σαν κοινό μυστικό ανάμεσα στους καλλιεργητές και επιδιώκει το μέγιστο ποσοστό THC σε σχέση με την CBD.Συνήθως φούντα που έχει κοπεί σε λανθασμένο χρόνο ή έχει στεγνώσει βιαστικά, περιέχει υψηλότερο ποσοστό CBD με αποτέλεσμα να "κοιμίζει" τους χρήστες.Τέτοιας ποιότητας φούντα ονομάζεται "μπουρούχα".


Ξέρεις ότι : Μια ομάδα μαύρων πολεμιστών, οι ρασταφάρι, χρησιμοποιούσαν πριν την μάχη ινδική κάνναβη, ένα γεγονός που από μόνο του μπορεί να αποδείξει τις αντι-ναρκωτικές της ιδιότητες ?

2. Χμμμ...Και γιατί δεν χρησιμοποιούμε λοιπόν την κάνναβη ;

Γιατί είναι παράνομη.Δεν μπορούμε να την χρησιμοποιούσουμε γιατί απαγορεύεται.Απαγορεύονται όλες οι χρήσεις του φυτού και δεν επιτρέπεται η καλλιέργεια ακόμα και της κλωστικής κάνναβης sativa (αν και αυτό τείνει να αλλάξει).Και ισχύει έτσι από το 1937 που απαγορεύτηκε στις ΗΠΑ.


2.1 Τί σχέση έχουν οι ΗΠΑ ; Και γιατί σε όλο το άρθρο μιλάς για αυτές ;

Διότι πολύ απλά οι ΗΠΑ φταίνε για την σημερινή κατάσταση.Αυτές το απαγόρευσαν πρώτες και με την παγκόσμια επιρροή που έχουν, κατάφεραν να το καταστήσουν παράνομο σε ολόκληρο, σχεδόν, τον πλανήτη.

2.2.1 Πες μου για τις ΗΠΑ, τότε...Πότε, Πώς και Γιατί απαγορεύτηκε ;

Για να εξηγήσουμε πώς η κάνναβη, ένα από τα πιο χρήσιμα φυτά του πλανήτη, έγινε παράνομο, πρέπει να κατανοήσουμε τους λόγους που η μαριχουάνα έγινε παράνομη.Βοηθάει, δε, η αναδρομή στις αρχές του αιώνα και η αναφορά σε άλλα δύο ναρκωτικά, το όπιο (τον παπού της ηρωϊνης) και την κοκαϊνη.

Το όπιο, ένα φυσικό εθιστικό ναρκωτικό (αλλά σχετικά ακίνδυνο με τα σημερινά δεδομένα) [σ.σ. εννοεί τα χημικά συνθετικά ναρκωτικά] χρησιμοποιήτο από τους Κινέζους σε μεγάλη κλίμακα.Τα αίτια για αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά ας καταλήξουμε λέγοντας ότι όταν οι Κινέζοι άρχισαν να μεταναστεύουν στις ΗΠΑ, έφεραν μαζί τους το όπιο.Οι Κινέζοι εργάτες χρησιμοποιούσαν το όπιο για να δημιουργήσουν μια εκστατική κατάσταση η οποία βοήθαγε να κάνει τους βαρετούς, επαναληπτικούς ρυθμούς των εργοστασίων πιο ενδιαφέροντες.Επίσης έβγαζε τον πόνο και την κούραση από το μυαλό τους, δρώντας ως ναρκωτικό.

Μέρα με την μέρα οι Κινέζοι, ως καλοί εργάτες, άρχισαν να δημιουργούν ανταγωνισμό στις θέσεις εργασίας.Πριν ακόμα τον καιρό της μεγάλης ανεργείας στις ΗΠΑ, όπου χιλιάδες δουλειές χάθηκαν σε ένα βράδυ, οι Λευκοί Αμερικάνοι άρχισαν να θρέφουν μίσος ενάντια στους Κινέζους.Έτσι θέλησαν να τους διώξουν ή να τους πλήξουν με κάποιο τρόπο.Η ρατσιστική διάθεση μεγάλωσε και βρήκε εύκολο έδαφος να επικεντρωθεί στο ξένο και μυστηριακό έθιμο της χρήσης όπιου.

Μπορούμε να δούμε ξανά το ίδιο έργο με την κοκαϊνη, μόνο που με την κοκαϊνη ήταν οι Μαύροι Αμερικάνοι που αποτέλεσαν τον στόχο.Με τους μαύρους όμως, οι ρίζες του ρατσισμού ήταν πιο βαθιές και η κύρια ώθηση της προπαγάνδας δώθηκε στον έλεγχο της Μαύρης Κοινότητας και στο να κρατηθούν οι Μαύροι στο περιθώριο, μακριά από την επιτυχία [σ.σ. του λεγόμενου Αμερικάνικου Ονείρου].Άρθρα εμφανίστηκαν στις εφημερίδες που ρίχναν το φταίξιμο στην κοκαϊνη για τις βίαιες ενέργειες των Μαύρων.Οι Μαύροι Αμερικάνοι ζωγραφίζονταν ως βάρβαροι, τέρατα χωρίς αυτοέλεγχο υπό την εποίρια της κοκαϊνης - λέγαν ότι μπορούσαν να κάνουν μονάχα ένα Μαύρο δυνατό σαν τέσσερις ή πέντε αστυνομικούς (σας θυμίζει τίποτα ;)

Στηριζόμενο σε φασιστικά ιδεώδη και συναισθήματα, ένα ισχυρό πολιτικό λόμπυ απαγόρευσε το όπιο και έπειτα την κοκαϊνη.

Η Μαριχουάνα ήταν το επόμενο θύμα.Είναι αρκετή γνωστή η σχέση των Μεξικανών στρατιωτών και της κάνναβης (ο Πάντσο Βίλλα και οι αντάρτες του ήταν βαριοί χρήστες μαριχουάνας).Έπειτα τον πόλεμο, οι Μεξικάνοι άρχισαν να μεταναστεύουν στις Νότιες ΗΠΑ.Υπήρχαν αρκετές δουλειές στην γεωργία και στην βιομηχανία και οι Μεξικάνοι ήταν πρόθυμοι να δουλέψουν με φθηνούς μισθούς.Όταν έγινε το κρακ στην οικονομία της Αμερικής και οι δουλειές έγιναν ελάχιστες, οι Μεξικάνοι ξαφνικά έγιναν δημόσιο πρόβλημα.Λεγόταν από πολιτικούς (οι οποίοι προσπαθούσαν να ικανοποιήσουν την Λευκή εργατική τάξη) ότι οι Μεξικάνοι ήταν υπεύθυνοι για το κύμα βίας, που ξέσπασε τότε.Στατιστικά της αστυνομίας δεν έδειχναν, εντούτοις, κάτι τέτοιο - στην πραγματικότητα οι Μεξικάνοι ήταν λιγότερο αναμεμειγμένοι από τους Λευκούς στο έγκλημα.Η Μαριχουάνα, φυσικά, έφταιγε για την έξαρση του εγκλήματος και των προβλημάτων υγείας, και έτσι γίναν νόμοι ενάντια στην κάνναβη.(Στις βόρειες πολιτείες η μαριχουάνα συσχετιζόταν επίσης με τους Μαύρους μουσικούς της Τζαζ)

Εδώ είναι που τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται πολύπλοκα.Βάλτε πέρα, για λίγο, όλα τα παραπάνω, επειδή υπάρχουν και μερικά ακόμα πράγματα που εμπλέκονται σε αυτή την τρελλή ιστορία.Στις αρχές του μεγάλου οικονομικού κρακ, υπήρχε ένα πολύ δημοφιλές κίνημα που ονομάζεται Απαγόρευση, όπου καθιστούσε το αλκοόλ παράνομο. [σ.σ. Εδώ έχει περάσει ως ΠότοΑπαγόρευση].Αυτό δημιουργήθηκε κυρίως από μια Πουριτανική θρησκευτική ηθική, απομεινάρι των πρώτων Ευρωπαίων αποίκων.Σήμερα ταινίες όπως "οι Αδιάφθοροι" δείχνουν το πώς ήταν να ζούσες σε μια τέτοια περίοδο.Από τη στιγμή που το αλκοόλ είναι μάλλον το πιο δημοφιλέστερο ναρκωτικό, η Απαγόρευση άνοιξε τους δρόμους για μια τεράστια "μαύρη αγορά" όπου το παράνομο αλκοόλ έφτανε μέσω λαθρεμπορίου και πουλιώταν σε εξαιρετικά υψηλές τιμές.Το έγκλημα βγήκε εκτός ελέγχου αφού οι εγκληματίες μάχονταν μεταξύ τους για το ποιός θα πουλήσει πού αλκοόλ.Το οργανωμένο έγκλημα έγινε το Αμερικάνικο σύνταγμα και το βαρύ αλκοόλ, όπου ήταν ευκολότερο για την λαθρεμπορία, πήρε το μέρος της μπύρας και του κρασιού.

Με σκοπό την καταπολέμηση του εγκληματικού κύματος, μια μεγάλη αστυνομική δύναμη δημιουργήθηκε.Ο αριθμός των αστυνομικών αυξήθηκε υπερβολικά μέχρι το τέλος της Απαγόρευσης όπου η κυβέρνηση αποφάσισε ότι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσει το θέμα ήταν απλά να τα εγκαταλήψει και να επιτρέψει στους πολίτες να χρησιμοποιούν αλκοόλ νόμιμα.Με το τέλος της Απαγόρευσης, εκτός από την ξευτίλα και μια δεκαετία πολιτικής βρώμας, οι ΗΠΑ δεν είχαν μείνει με τίποτα παρά μόνο με ένα μάτσο ανέργων αστυνομικών.

Κατά την διάρκεια της Απαγόρευσης, το να είσαι αστυνομικός ήταν ένα πολύ ωραίο πράγμα - έπαιρνες έναν αρκετά ικανοποιητικό μισθό, σεβασμό, μερική αμνηστία στον νόμο, και την ευκαιρία να πάρεις λαδώματα (αν ήσουν τέτοιος τύπος ανθρώπου).Πολλοί από αυτούς τους αστυνομικούς δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν αυτόν τον τρόπο ζωής τόσο εύκολα.Τυχαία, ήταν περίπου την εποχή που το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ναρκωτικών και Eπικίνδυνων Φαρμάκων (Federal Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs) δημιουργήθηκε και ένας άνθρωπος ονόματι Χάρυ Τζ. Ασλίνγκερ ορίστηκε ως διευθυντής. (Ο Ασλίνγκερ διορίστηκε από τον θείο του, Andrew Mellon, που ήταν ο Γραμματέας του Θυσαυροφυλάκιου των ΗΠΑ.) Ο Ασλίνγκερ εκστράτευσε ακούραστα για χρηματοδότηση με σκοπό να προσλάβει έναν μεγάλο αριθμό αστυνομικών της δίωξης.Πολλές θέσεις καλύφτηκαν από τους πρώην αστυνομικούς της Ποτοαπαγόρευσης.Αφού βγήκε σε σύνταξη, ο Ασλίνγκερ κάποτε είπε ότι το γραφείο ήταν το μέρος όπου δινόταν, σε νέους ανθρώπους, η άδεια να κλέβουν και να βιάζουν.

Ο Ασλίνγκερ προειδοποιούσε τους γονείς και τους δασκάλους για τους κινδύνους της μαριχουάνας και αυτή η περίοδος έμεινε γνωστή ως Reefer Madness (Το όνομα προέρχεται από μια ηλίθια ταινεία που δημιούργησαν κάποιοι γιατροί).Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου πολλά τραγελαφικά βγήκαν προς τα έξω, όπως για παράδειγμα χρήστες της κάνναβης που σουτάραν (!) την μαριχουάνα με ένεση και παραμόνευαν στα στενά για να επιτεθούν στον ανύποπτο κοσμάκι.[σ.σ. Για να πάρετε μια γεύση δείτε την ταινεία "Φόβος και παράνοια στο Λας Βέγκας" και ειδικά την σκηνή με το συνέδριο των εισαγγελέων.Ο τύπος-καρικατούρα που δίνει την διάλεξη είναι μια ακριβής απομίμηση του Harry J. Aslinger, ενός ατόμου που ο Χίτλερ σίγουρα θα εκτιμούσε και θα τον διόριζε ως δεξί χέρι του Γκέμπελς στο υπουργείο προπαγάνδας.]

Πάμε παρακάτω.Εκείνη περίπου την εποχή ανακαλύφθηκε το χαρτί από "χημικό πολτό" από την Duport Chemicals, σαν μέρος μιας υπερβολικά ακριβής συμφωνίας με την εταιρία του William Randolph Hearst, τον ιδιοκτήτη μιας αλυσίδας εφημεριδών.Μέχρι τότε υπήρχε το χαρτί από "μηχανικό πολτό", το οποίο ήταν πολύ πιο δύσκολο να κατασκευαστεί.Η συμφωνία αυτή θα προμήθευε τον Hearst με μια πηγή πολύ φτηνού χαρτιού και θα γινόταν έπειτα γνωστός ως ο πρωτοπόρος του "κίτρινου τύπου" (επειδή οι σελίδες γίνονται κίτρινες καθώς γερνάει).Ο Hearst ήξερε ότι θα μπορούσε να κατακτήσει την αγορά με την νέα αυτή ανακάλυψη.Το χαρτί από κάνναβη θα κατάστρεφε το όλο σχέδιο.Έπρεπε να σταματήσει και ο Φόρος Μαριχουάνας του 1937 τα κατάφερε.

Μαζί με την μετέπειτα μαζική εισαγωγή πετροχημικών προϊόντων, η κάνναβη πέρασε στην παρανομία.Και ενώ η Πουριτανή ηθική αντιστάθηκε στην μαριχουάνα, η μπάλα, για τους παραπάνω οικονομικούς, κυρίως, λόγους, πήρε μαζί και την cannabis sativa, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονάχα για κατασκευαστικούς λόγους.


Ξέρεις ότι : Ο Harry J. Aslinger, ο άνθρωπος που ηγείτο της εκστρατείας ενάντια στην κάνναβη, είχε δηλώσει ότι όνειρό του ήταν να συνελάμβανε τους Μαύρους Τζαζίστες μουσικούς όλους μαζί μέσα μια τεράστια αστυνομική κλούβα ?

2.2.2 Ουφ ! Ζαλίστηκα με όλες αυτές τις λεπτομέρειες ! Πιο περιληπτικά, γίνεται ;

Βεβαίως ! Ας τα βάλουμε όλα σε μια λίστα :

1) Φασιστική αντιμετώπιση των Κινέζων, Μαύρων και Μεξικανών σχετικά με το εργασιακό θέμα οδήγησε στη απαγόρευση του οπίου, της κοκαϊνης και της μαριχουάνας, αντίστοιχα.
2) Η λήξη της Ποτοαπαγόρευσης άφησε άνεργους χιλιάδες αστυνομικούς που, συνηθισμένοι στα λαδώματα και το κέρδος, απορροφήθηκαν από το...
3) Ομοσπονδιακό Γραφείο Ναρκωτικών.Με διευθυντή τον Harry J. Aslinger, ενός παρανοϊκού φασίστα, πολέμησε, χρησιμοποιώντας απίστευτη προπαγάνδα, την κάνναβη.
4) Η εταιρία του Hearst η οποία θέλοντας να διατηρήσει το μονοπώλειό του στο "χημικό" χαρτί, πολέμησε για την εφαρμογή του...
5) Φόρου Μαριχουάνας.Ο φόρος που επεβλήθει το 1937 αφάνισε ουσιαστικά κάθε κίνητρο για την καλλιέργεια κλωστικής ή μη κάνναβης.
6) Η επιβολή των πετροχημικών, η οποία δεν άφησε κανένα περιθώριο για άλλες πιο οικολογικές τεχνολογίες.


2.3 Καλά όλα αυτά, αλλά με την Ελλάδα τί έγινε ;

Η τύχη της κάνναβης στην Ελλάδα, ακολούθησε το παράδειγμα των ΗΠΑ.Κατέστη παράνομη περίπου την ίδια εποχή (δεκαετία του '30 από νόμο του Μεταξά) και συνεχίζει να είναι.

Πρόσφατα ο πρωθυπουργός, Κώστας Σιμήτης, απέρριψε αίτημα βουλευτών του για αποποινικοποίηση.Η άρνηση αυτή είναι στοιχείο της Αμερικάνικης πολιτικής, που η χώρα μας τυφλά ακολουθεί επί του θέματος.Ενώ, όμως, στις ΗΠΑ γίνονται ρυθμίσεις και δημοψηφίσματα σε αρκετές πολιτείες, η Ελλάδα ακολουθεί την επίσημη οδηγία σαν υπνωτισμένο φίδι, συμβάλλοντας άμεσα στους δρόμους του ναρκωεμπορίου που την έχουν σαν ένα σημαντικό πέρασμα.Πολλές ποσότητες χόρτου, αλλά και ηρωϊνης, από την Ανατολή περνάνε μέσω της Ελλάδας προς την υπόλοιπη Ευρώπη.Η χώρα μας συμμετέχει επίσης στην οικονομική στήριξη παραστρατιωτικών ομάδων της Αλβανίας, αφού είναι από τους μεγαλύτερους αγοραστές της κάνναβης που εισάγετε από την παραπάνω χώρα.


3. Το προκαλεί αυτό ; Δεν το προκαλεί αυτό ; Είναι αλήθεια πως / ότι ; κτλ.

H επόμενη ερώτηση θα ήταν λογικά "Γιατί είναι ακόμα παράνομη" αλλά από την στιγμή που ξεσκεπάσαμε μια πτυχή της ιστορίας, αξίζει να επιστρέψουμε με αργό ρυθμό στις μέρες μας.Οι πολιτικοί τρελλένονται να μας λένε ότι η μαριχούανα πρέπει να παραμείνει παράνομη για δικό μας καλό.Στο επόμενο τμήμα θα εξετάσουμε μερικά από τα αποκαλούμενα "γεγονότα" ή "αλήθειες" για την μαριχουάνα.Άραγε η απαγόρευση της κάνναβης υπάρχει για να προστατεύουμε τους ανθρώπους ή είναι το αποτέλεσμα δεκαετιών άρνησης της παραδοχής των λαθών μας ;

[σ.σ. Πολλά από αυτά που ακολοθούν λέγονταν στις ΗΠΑ στα πλαίσια της προπαγάνδας.Ήδη σήμερα με την έρευνα της IOM πολλά από αυτά ονομάστηκαν λάθη ή και ψέμα.Θα τα αναφέρουμε όμως για να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει πως ο φόβος για κάτι άγνωστο δημιουργεί, σχεδόν πάντα, υστερική και παρανοϊκή συμπεριφορά.
Ανοίξτε τα μάτια και τα πνευμόνια, πάρτε μια γερή τζούρα και απολαύστε ! Οι υπερβολές δεκαετιών εμφανίζονται όλες μαζί...Αν θελήσετε να γελάσετε, είναι σίγουρα κατανοητό !]

3.1 Δεν μένει η μαριχούανα στα λίπη του στομάχου και σε κρατάει μαστουρωμένο για μήνες ;

Οχι.Το μέρος της μαριχουάνας που σε ανεβάζει λέγεται "Δέλτα-9-Τετραϋδροκανναβινόλη". Πολλοί την ονομάζουν THC, αλλά αυτό δημιουργεί μπέρδεμα.Το σωμα σου θα μεταβάλλει την Δ9-THC σε άλλα μόρια γνωστά ως "μεταβολιτές" όπου δεν σε ανεβάζουν.Δυστηχώς αυτά τα χημικά έχουν επίσης την λέξη "τετραϋδροκανναβινόλη" μέσα τους και επίσης λέγονται THC - οπότε πολλοί πιστεύουν ότι οι μεταβολιτές σε μαστουρώνουν.Αντι-ναρκωτικά φυλλάδια λένε ότι η THC αποθηκεύεται στα κυτταρικά λίπη και ξεσπάει μετά σαν ωρολογιακή βόμβα.Λένε ότι έτσι μένεις μαστουρωμένος όλη την μέρα ή υπάρχουν περιπτώσεις που μένεις και παραπάνω.

Δύο από αυτούς τους μεταβολιτές λέγονται "11-Υδροξυ-τετραϋδροκανναβινόλη" και "11-νορ-9-καρβοξυ-δελτα-9-τετραϋδροκανναβινίλη" αλλά θα τα λέμε απλά 11-OH-THC και 11-νορ.Αυτά μένουν στα κυτταρικά λίπη.Επιστημονικές μελέτες, καθώς και εμπειρίες χιλιάδων χρηστών, αποδεικνύουν ότι απλά η Δ-9-THC παραμένει λιγοστές ώρες πριν εξαφανισθεί τελείως από το σώμα σου.

3.2 Μα...Δεν είναι η σημερινή μαριχούανα πολύ δυνατότερη από παλιότερα ;

Όχι, αυτό είναι ηλίθιο.Μακάρι να ήταν, θα ήταν πολύ περισσότερο πιο ασφαλής από όσο ποτέ, αφού πιο ισχυρή κάνναβη σημαίνει λιγότερος καπνός στα πνευμόνια.

Όπως και να έχει, πέρα από το ηλίθιο του πράγματος, οι περισσότεροι καπνιστές μαριχουάνας αναπτύσουν έναν αυτόματο μηχανισμό και μπορούν να σταματήσουν την μαστούρα στα επίπεδα που την θέλουν.Κανείς ποτέ δεν πιέστηκε στο να πιει ένα ολόκληρο τσιγάρο μοναχός του.

3.3 Δεν προκαλεί η μαριχούανα καταστροφή εγκεφαλικών κυττάρων ;

Η σύντομη απάντηση : Όχι.

Η μακριά απάντηση : Ο λόγος που ρωτάς κάτι τέτοιο είναι επειδή πιθανόν έχεις ακούσει ή διαβάσει κάτι κάπου, ότι δηλαδή η μαριχουάνα καταστρέφει εγκεφαλικά κύτταρα ή σε κάνει ήλιθιο.Αυτά όλα είναι ανακριβή.

Η πρώτη διατύπωση - η μαριχουάνα σκοτώνει τα εγκεφαλικά κύτταρα - βασίζεται σε μια έρευνα που έγινε κατά την διάρκεια της δεύτερης Reefer Madness.Μια "μελέτη" προσπάθησε να δείξει ότι το κάπνισμα μαριχουάνας κατέστρεψε εγκεφαλικές δομές στις μαϊμούδες.Η μελέτη ήταν αρκετά ελειπής και ασκήθηκε έντονη κριτική από ένα ιατρικό περιοδικό.Της ίδιας εποχής ήταν και μια μελέτη με ινδικά χοιρίδια, όπου δεν ανάπνεαν καθόλου αέρα, μονάχα καπνό από φλεγόμενη κάνναβη.Η έλλειψη οξυγόνου και η καθολική παρουσία οξειδίων του άνθρακα, σκότωσαν τα καημένα τα ποντίκια...Μελέτες που έγιναν αργότερα απέτυχαν να δείξουν οποιαδήποτε εγκεφαλική ζημιά.Μάλιστα μια πολύ πρόσφατη έρευνα [σ.σ. την εποχή που γραφόταν αυτό ίσχυε η παλιά έκθεση της ΙΜΟ του 1982 που άφηνε ακόμα υποψίες.Τώρα πια το θέμα βλάβης εγκεφαλικών κυττάρων έχει αφεθεί από την αμερικάνικη προπαγάνδα, αφού η νέα έκθεση 1999 της ΙΜΟ μιλάει για σφάλμα στο συγκεκριμένο θέμα] που έγινε σε Ρέζους πιθήκους χρησιμοποίησε τέτοια υψηλή τεχνολογία που μπορούσαν, κυριολεκτικά, να δουν μέσα στον εγκέφαλο.Τα αποτελέσματα που βγήκαν από αυτή την τόσο αναλυτική μελέτη ήταν πως καμία ζημιά δεν δημιουργήθηκε στον εγκέφαλο των πιθήκων.

(Μέχρι και σήμερα, έπειτα από τις περιόδους της Reefer Madness I και ΙΙ, πολλοί προπαγανδιστές του κράτους συνεχίζουν να εμένουν σε αυτή την βλακεία.Δυστηχώς είναι ακόμα γραμμένες σε βιβλία, φράσεις του τύπου "...μπορεί να προκαλέσει αλλίωση στην μνήμη και στην κριτική ικανότητα καταστρέφοντας εγκεφαλικά κύτταρα.".Όταν οι αστυνομικοί και οι καθηγητές διαβάζουν κάτι τέτοιο και το πιστεύουν, η δουλειά μας γίνεται ακόμα πιο δύσκολη, αφού θέλει αρκετό χρόνο να εξηγήσεις στα παιδιά ότι ο κύριος Τάδε και ο επιθεωρητής Δείνα έκαναν λάθος...)

Η αλήθεια είναι ότι ουδέποτε καμία έρευνα δεν μπόρεσε να αποδείξει κυτταρική ζημιά, βλακεία, πνευματική βλάβη ή τρέλλα με οποιαδήποτε χρήση μαριχουάνας.Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κατάσταση-φάση κατάχρησης από κάποια άτομα ή ομάδες...

3.4 Αν δεν σκοτώνει εγκεφαλικά κύτταρα, πώς σε "ανεβάζει" ;

Το σκότωμα εγκεφαλικών κυττάρων δεν είναι προϋπόθεση για να "ανέβεις".Η μαριχουάνα περιέχει ένα χημικό το οποίο αντικαθιστά ή μιμήται ένα φυσικό χημικό του εγκεφάλου, με μερικές διαφορές.Αυτό το χημικό ακουμπάει ειδικά "κουμπιά" στα εγκεφαλικά κύτταρα τα οποία ονομάζονται "υποδοχείς" και τα ενεργοποιεί μονάχα για μικρό χρονικό διάστημα.Έπειτα ξαναέρχονται στην αρχική τους κατάσταση χωρίς να έχουν υποστεί καμία, οποιαδήποτε τύπου, αλλίωση.Στην ουσία, η μαριχουάνα "γαργαλάει" εγκεφαλικά κύτταρα. Το νόμιμο ναρκωτικό αλκοόλ επίσης γαργαλάει εγκεφαλικά κύτταρα, αλλά τους κάνει ζημιά και τα σκοτώνει παράγοντας τοξίνες (δηλητήρια) και μερικές φορές προκαλώντας μικρές επιπλοκές.Επίσης, μερικά ναρκωτικά (και κάποια ισχυρά χημικά φάρμακα του εμπορίου) σβήνουν τελείως τα κουμπιά τα οποία πατούν, αλλά η μαριχουάνα απέχει αρκετά μακριά από αυτό, έτσι και αλλιώς.

3.5 Δεν πεθαίνουν άνθρωποι με το να καπνίζουν χόρτο ;

Κανείς ποτέ δεν έπαθε overdose, δηλαδή υπερβολική δόση.Για κάθε ουσία στο σύμπαν, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που παθαίνουν αλλεργικές κρίσεις.Με την μαριχουάνα αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί με οτιδήποτε όπως μήλα ή χαμομήλι.Ούτε ένας θάνατος δεν έχει συμβεί ποτέ που να αποδωθεί στο χόρτο.Σε αντίθεση πολλά νόμιμα ναρκωτικά προκαλούν εκατοντάδες με χιλιάδες θανάτους κάθε χρόνο, ανάμεσά τους το αλκοόλ, η νικοτίνη, το βάλιουμ και η καφεϊνη.Ο μεγαλύτερος κίνδυνος με την μαριχουάνα είναι ότι είναι παράνομη, και κάποιος μπορεί να την αναμείξει με άλλα ναρκωτικά σαν το PCP. [σ.σ. Τέτοιο είδος "μπουρούχας" εμφανίστηκε στα μεγάλα ροκ φεστιβάλ της δεκαετίας του '60, όπως το Μόντερέϋ και το Γούντστοκ.Οι διοργανωτές, όμως, προειδοποιούσαν από τα μεγάφωνα για πιθανή ανάμειξη χόρτου με αγγελόσκονη, PCP δηλαδή.]

Η μαριχουάνα είναι τόσο ασφαλής όπου είναι σχεδόν αδύνατο να πάρει κανείς υπερβολική δόση.Οι γιατροί καθορίζουν την ασφάλεια ενός φαρμάκου μετρώντας πόσο παίρνει για να σκοτώσει ένα άτομο (το ονομάζουν αυτό LD50) [σ.σ. Lethal Dose] και το συγκρίνουν με το ποσό του φαρμάκου που συνήθως παίρνεται (ED50).Αυτό κάνει την μαριχουάνα 100 φορές πιο ασφαλή από ότι το αλκοόλ, τον καπνό ή την καφεϊνη.Σύμφωνα με έναν δικαστή της DEA [σ.σ. παγκόσμιος αμερικάνικος οργανισμός που ελέγχει όλους τους ναρκώ-δρόμους του πλανήτη.Υποτείθεται είναι το τμήμα κατά των ναρκωτικών του FBI.] :

" Η μαριχουάνα είναι η πιο ακίνδυνη ενεργά θεραπευτική ουσία που γνωρίζει η ανθρωπότητα".

Ξέρεις ότι : To LD50 της μαριχουάνας είναι υψηλότερο από αυτό της πατάτας ? Και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, πιο εύκολα παθαίνεις overdose από την πατάτα, παρά από το χόρτο ?

3.6 To ξέχασα, η μαριχουάνα δεν προκαλεί βραχυχρόνια μείωση μνήμης ;

Το αποτέλεσμα της μαριχουάνας στην μνήμη είναι από τα πιο δραστικά και πιο εύκολο να το παρατηρήσεις.Πολλοί μη-έμπειροι καπνιστές ανακαλύπτουν ότι έχουν πολύ περίεργα, απότομα και απρόβλεπτα μνημονικά λάθη.Αυτά παίρνουν, συνήθως, την μορφή του να ξεχνάς τελείως για το τι πράγμα μιλάς ενώ ήσουν στη μέση του να πεις κάτι εξαιρετικά σημαντικό.Εντούτοις αυτά τα συμπτώματα τυχαίνουν μονάχα όταν ένα άτομο είναι ανεβασμένο.Δεν συνεχίζονται ή δεν γίνονται μόνιμα, και εξετάσεις σε υπερβολικά βαριούς χρήστες δεν έδειξαν κανένα πρόβλημα μνήμης ή σκέψης.Οι πιο έμπειροι χρήστες χόρτου δείχνουν να τα πηγαίνουν το ίδιο καλά όπως όταν δεν είναι ανεβασμένοι.

Μελέτες που ισχυρίζονται ότι αποδεικνύουν βραχυχρόνια μείωση μνήμης δεν άντεξαν την επιστημονική σοβαρότητα και δεν συνεχίστηκαν ποτέ.Όλες οι νεότερες μελέτες δείχνουν ότι η μαριχουάνα δεν επιδρά στην μνημονική διαδικασία.Η μαριχουάνα χαμηλώνει την ενστικτώδη αντίδραση κατά την διάρκεια του ανεβάσματος και αυτό παρερμηνεύτηκε αρκετές φορές ως πρόβλημα μνήμης.Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σωστότερη προοπτική, ένα γκρουπ ερευνητών έβαλε μια ομάδα ατόμων να κρατήσουν την αναπνοή τους, όπως κάνουν οι καπνιστές του χόρτου.Στον ίδιο πίνακα αποτελεσμάτων, η μαριχουάνα έδειξε έως τα διπλάσια αποτελέσματα από αυτά της κράτησης της αναπνοής.Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν την μαριχουάνα για να διαβάζουν ή να μελετάνε [σ.σ. ή για να μεταφράζουν].Άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν, για κάποιον λόγο, να χρησιμοποιούν μαριχουάνα και να κάνουν οτιδήποτε περικλύει βαθιά σκέψη.Κανείς δεν ξέρει τι δημιουργεί αυτή την διαφορά. [σ.σ. μάλλον το ίδιο το άτομο].

3.7 Πρόκειται το χόρτο να κάνει το αγόρι/κορίτσι μου ψυχωτικό ;

Η μαριχουάνα δεν προκαλεί ψυχώσεις.Οι ψυχωτικοί άνθρωποι μπορούν να καπνίσουν μαριχουάνα και να έχουν ένα επεισόδιο, αλλά τίποτα μέσα στο χόρτο δεν προκαλεί ή αυξάνει αυτά τα επεισόδια.Φυσικά, εάν σε κάποιο πνευματικά άρρωστο άτομο δωθεί χόρτο για πρώτη φορά ή χωρίς να το γνωρίζει, μπορεί να τρομάξει και να "φρικάρει".

3.8 Μα οι χρήστες της μαριχουάνας δεν αποσύρονται από την κοινωνία ;

Σε κάποιο βαθμό, ναι.Αυτό μάλλον ισχύει απλά επειδή φοβούνται μην συλληφθούν, όμως.Η ίδια κατάσταση ισχύει με τα άτομα που δεν ταιριάζουν στην κοινωνία λόγω αναπηριών, όπως επίσης και των πνευματικά αρρώστων.Συναισθηματικά ταλαιπωρημένα άτομα βρίσκουν την μαριχουάνα να είναι ηρεμιστική και έτσι τείνουν να την χρησιμοποιούν περισσότερο από το μέσο άτομο.Οι γιατροί που το βλέπουν αυτό, υποθέτουν πως η μαριχουάνα προκαλεί το πρόβλημα.Αυτό είναι ένα λάθος που πληγώνει τον ασθενή, επειδή οι γιατροί ρίχνουν λιγότερο βάρος στις πραγματικές ανάγκες και επισυγκεντρώνονται στο θέμα της χρήσης.Μερικές φορές η κάνναβη βοηθάει τα άτομα αυτά να γίνουν καλά.Μπορεί να υπάρξει κατάχρηση της κάνναβης, και να κάνει χειρότερες τις συναισθηματικές καταστάσεις, αλλά οι ψυχολόγοι οφείλουν να πλησιάζουν την μαριχουάνα με ανοιχτό μυαλό και να επικεντρώνονται στα πραγματικά προβλήματα του ασθενή.

Η μαριχουάνα από μόνη της δεν κάνει τους απλούς ανθρώπους αντικοινωνικούς.Στην πραγματικότητα μια μεγάλη ψυχολογική έρευνα σε νέους έδειξε ότι οι συχνοί χρήστες μαριχουάνας είναι περισσότερο ανοιχτοί από τους μη-καπνιστές.

3.9 Eίναι αλήθεια ότι η μαριχουάνα σε κάνει τεμπέλη και χωρίς κίνητρα ;

Όχι αν είσαι ένας υπεύθυνος ενήλικας.Ρωτήστε τον αμερικάνικο στρατό.Έκανε μια έρευνα και δεν έδειξε κανένα τέτοιο αποτέλεσμα.Αν λοιπόν αυτό είναι αλήθεια, γιατί πολλοί Ανατολικοί πολιτισμοί, και Τζαμαϊκανοί, χρησιμοποιούν την μαριχουάνα για να δουλεύουν πιο σκληρά ή να πολεμούν ; Το "Άνευ κινήτρων σύνδρομο" ξεκίνησε ώς ένας ακόμα μύθος των ΜΜΕ βασισμένο σε φυλετικά στερεότυπα όπως αυτό του Μεξικανού στη σιέστα.Οι απαγορευτές ισχυρίστηκαν ότι η μαριχουάνα σε κάνει άχρηστο και τεμπέλη.Από τότε, εντούτοις, ερευνήθηκε επιστημονικώς και ένα σύνδρομο το οποίο θυμίζει αυτό του "άνευ κινήτρων" όντως βρέθηκε.Παρόλα αυτά τυχαίνει μονάχα σε προέφηβους ή έφηβους νέους - οι ενήλικες δεν επιρρεάζονται.

Όταν ένα άτομο φτάνει στην εφηβεία, η διάθεση του για δουλειά συνήθως αυξάνεται, αλλά αυτό δεν συμβαίνει με έφηβους που χρησιμοποιούν το χόρτο συχνά - ακόμα και στα σαββατοκύριακα.Οι πραγματικές μελέτες αφορούν πιθήκους και όχι ανθρώπους οπότε τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί.Εντούτοις οι μελέτες αυτές αφορούν πάντα εφήβους και ποτέ ενήλικες.

Τα συμπτώματα αυτά δεν είναι μόνιμα και η διάθεση και τα κίνητρα επανέρχονται μόλις διακοπεί το κάπνισμα.

[σ.σ. Σε αυτό το σημείο ο συντάκτης πέφτει στην παγίδα της σύγκρισης.Και ο έφηβος μπορεί να μην επιρρεαστεί αρκεί να νιώθει εντάξει με τον γύρω κόσμο και την κοινωνία.Στην ηλικία αυτή, σχεδόν κανείς δεν νιώθει άνετα αλλά αντίθετα συνήθως αντιδρά.Άρα και για την πιθανή εμφάνιση των παραπάνω συμπτώματων αιτία είναι το άτομο και όχι η μαριχουάνα.Ένας ενήλικας έχει σχεδόν πάντα καταλήξει σε μια συγκεκριμένη μορφή δράσης ή ενασχόλησης ή εργασίας και μένει ανεπιρρέαστος.Ο έφηβος, αντίθετα, ψάχνεται και βρίσκεται σε ένα περισσότερο φιλοσοφικό στάδιο σχετικά με το μέλλον του, την καριέρα του, τις σπουδές του, τους φίλους, τις συναισθηματικές του σχέσεις, κ.ο.κ.]

3.10 Mα η μαριχουάνα δεν ωθεί σε ισχυρότερα ναρκωτικά ; Δεν είναι ναρκωτικό πόρτας ;

Αυτό είναι τελείως αναληθές.Στην πραγματικότητα, ερευνητές εξετάζουν την πιθανότητα χρήσης χόρτου για να βοηθήσει στην αποτοξίνωση από το κρακ.Υπάρχουν 40 εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ που έχουν καπνίσει μαριχουάνα για κάποια περίοδο στη ζωή τους [σ.σ. 70 εκατομμύρια τώρα πια.60% αύξηση μέσα σε 6 χρόνια, από τη συγγραφή του πρωτότυπου !] - γιατί δεν υπάρχουν 10 εκατομμύρια ηρωϊνομανείς, τότε ? Στο Άμστερνταμ και η μαριχουάνα και η ηρωϊνη *έπεσαν* αφού αποποινικοποιήθηκε το χόρτο - παρόλο που υπήρξε μια σύντομη αύξηση στην κάνναβη ακριβώς μετά την αποποινικοποίηση.Η μαριχουάνα προκαλεί σχεδόν μηδενική ανοχή.Μερικοί αναφέρουν μάλιστα ανάποδη ανοχή.Δηλαδή, όσο πιο πολύ χρησιμοποιούν μαριχουάνα, τόσο το λιγότερο χρειάζονται για να ανέβουν.Έτσι χρήστες της μαριχουάνας δεν "βαριούνται και ψάχνουν κάτι δυνατότερο".Αν μη τι άλλο, η μαριχουάνα βοηθάει τους ανθρώπους από το να παίρνουν δυνατότερα ναρκωτικά.

Η ιδέα ότι η χρήση μαριχουάνας θα σε οδηγήσει στη χρήση ηρωϊνης ή σπιντ ονομάζεται η "θεωρία της πόρτας" ή η "υπόθεση σκαλί-σκαλί".Πάντα ήταν το αγαπημένο τρικ των καλλιτεχνών της αντι-ναρκωτικής προπαγάνδας, γιατί βαφτίζει το χόρτο σαν κάτι ύπουλο με κρυμμένους κινδύνους.Δεν υπήρξε ποτέ καμία σοβαρή στατιστική για να στηρίξει αυτή την ιδέα, αλλά για κάποιον περίεργο λόγο ήταν το μοναδικό και τεράστιο πράγμα για το οποίο φώναζαν οι εφημερίδες την περίοδο της Reefer Madness II. (Ίσως έφταιγε για αυτό η CIA που έψαχνε να βρει κάποιον να κατηγορήσει για την αύξηση της ηρωϊνης μετά το Βιετνάμ).

Η θεωρία της πόρτας για τα ναρκωτικά δεν είναι πλέον αποδεχτή από μεγάλη μερίδα της ιατρικής κοινότητας [σ.σ. Αναφέρεται φυσικά στην τότε χρονική περίοδο.Σήμερα, έπειτα από την νέα έκθεση της ΙΟΜ, το να ισχυριστείς κάτι τέτοιο είναι τόσο λογικό όσο το ότι η χρήση του χόρτου γίνεται με σύρριγγες.]. Οι απαγορευτές συνήθιζαν να εμφανίζουν αριθμούς που έδειχναν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των χρηστών σκληρών ναρκωτικών "άρχιζαν με την μαριχουάνα".Το είχαν πάρει ανάποδα - πολλοί χρήστες σκληρών ναρκωτικών επίσης χρησιμοποιούν μαριχουάνα.Υπάρχουν δύο λόγοι για αυτό.Ένας είναι ότι η μαριχουάνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χαλαρώσει ή ενισχύσει τα αποτελέσματα κάποιων άλλων σκληρών ναρκωτικών.Ο άλλος λόγος βασίζεται στην ψυχολογία του εφήβου - υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τύπος προσωπικότητας που χρησιμοποιεί πολλά ναρκωτικά γιατί βασικά τα ναρκωτικά είναι ενδιαφέρονται και επικίνδυνα, μια πρόκληση. [σ.σ. !!!???!!!]

Σε κοινωνιολογικό επίπεδο, μια άλλη θεωρία πόρτας ισχυρίζεται ότι η μαριχουάνα είναι η πηγή της ναρκω-υπό-κουλτούρας και οδηγεί σε άλλα ναρκωτικά μέσα από αυτή την κουλτούρα.Με την ίδια λογική αυτό είναι αναληθές - η μαριχουάνα δεν δημιουργεί την υποκουλτούρα, η υποκουλτούρα χρησιμοποιεί την μαριχουάνα.Υπάρχουν πολλοί χρήστες μαριχουάνας που δεν είναι μέρος αυτής της υποκουλτούρας. [σ.σ. Ανάμεσα τους και πρόεδροι των ΗΠΑ]

Αυτό δίνει ένα ακόμα παράδειγμα για το πως η νόμιμη κάνναβη μπορεί πραγματικά να μειώσει την χρήση των αθέμιτων ναρκωτικών.Παρόλο που δεν υπάρχει αυτό το μαγικό "σκαλί-σκαλί μαστούρας" αποτέλεσμα, πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να αγοράσουν μαριχουάνα από πωλητές που πουλάν πολλά διάφορα παράνομα ναρκωτικά.Αυτό σημαίνει ότι έχουν πρόσβαση σε παράνομα ναρκωτικά και μπορούν να επιλέξουν να τα δοκιμάσουν.Μια άλλη πιθανότητα είναι να αναγκαστούν να αγοράσουν κάποιο σκληρότερο ναρκωτικό λόγω τεχνιτής έλλειψης κάνναβης από την αγορά.Σε αυτή την περίπτωση είναι οι ίδιοι οι νόμοι που οδηγούν σε χρήση σκληρών ναρκωτικών.Αν η μαριχουάνα ήταν νόμιμη [σ.σ. και δεν βαφτιζόταν με το ίδιο όνομα όπως τα οπιούχα, δηλαδή ναρκωτικό] οι αγορές των ναρκωτικών θα ήταν διασπασμένες και λιγότεροι άνθρωποι θα άρχιζαν να κάνουν χρήση σκληρών ναρκωτικών.Μάλλον αυτός είναι ο λόγος που τα δωμάτια εντατικής είχαν λιγότερο κόσμο από σκληρά ναρκωτικά, στις πολιτείες των ΗΠΑ που αποποινικοποίησαν το χόρτο κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1970.

3.11 Δεν θέλω παιδιά (μικρότεροι) να μπορούν να καπνίζουν χόρτο.Πώς μπορώ να το σταματήσω αυτό ;

Νομιμοποίησέ το.Μπορούν να το καπνίσουν τώρα, είναι το ίδιο εύκολο με το να βρεις αλκοόλ.Θα υπάρχει λιγότερη μαριχουάνα που θα πουλιέται στα σχολεία, παιδικές χαρές και γωνιές του δρόμου, με το αν είναι νόμιμη και πουλιέται στα φαρμακεία - γιατί οι πωλητές (dealers) δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν τις τιμές. [σ.σ. ή τις ποιότητες.Στο Αμστερνταμ υπάρχουν πωλητές του δρόμου, αλλά κανείς δεν αγοράζει από αυτούς διότι το χόρτο που έχουν, αν και πιο φτηνό, είναι ασύγκριτα χαμηλότερης ποιότητας από αυτό των coffeshops, των ειδικών μαγαζιών που το πουλάνε.]. Αν είσαι γονιός, η επιλογή είναι πραγματικά δική σου : Θέλεις τα παιδιά σου να το σκάνε κρυφά με τους φίλους τους και να χρησιμοποιούν μαριχουάνα που αγόρασαν από το δρόμο [σ.σ. ή τον Αλβανό έμπορα], ή θες να τους μιλήσεις ήρεμα και να τους εξηγήσεις γιατί πρέπει να περιμένουν μέχρι να μεγαλώσουν ; Τα παιδιά σου δεν πρόκειται να έρθουν σε σένα και να σου πουν ότι χρησιμοποιούν ένα παράνομο ναρκωτικό, αλλά αν δεν ήταν και τόσο μεγάλο θέμα ίσως θα σου δώσουν μια ευκαιρία να εκφράσεις τα συναισθήματά σου.Εξάλου θα ήθελες τα παιδιά σου να έκαναν χρήση σπιντ, κόκας και αλκοόλ από το να κάνουν χρήση κάνναβης ;

Συλλογίσου, επίσης, ότι τα παιδιά έχουν μια φυσική τάση να πιέζονται να κάνουν πράγματα που υποτίθεται δεν πρέπει να κάνουν.Αυτό ονομάζεται περιέργεια.Με το να κάνουμε τόσο ντόρο πάνω στην μαριχουάνα, το κάνουμε ενδιαφέρον (κάποιοι το αποκαλούν : ο παράγοντας "απαγορευμένος καρπός").Αυτό γίνεται χειρότερο όταν τα παιδιά τρέφονται με ψέματα σχετικά με τα ναρκωτικά από δασκάλους και αστυνομία - χάνουν το σεβασμό για το σχολείο και την κυβέρνηση.Με διάφορους τρόπους, είναι η υστερία σχετικά με τα ναρκωτικά η οποία προκαλεί το περισσότερο κακό [σ.σ. Κάτι παρόμοιο είχε πει ο Timothy Leary όταν τον ρώτησαν σχετικά με το LSD.Η μόνη εγκεφαλική ζημιά, είχε πει, που προκαλεί το LSD είναι ο φόβος και η παράνοια που προκαλείται εξαιτίας του LSD.].Όταν οι καπνιστές μαριχουάνας δεν κάνουν τίποτα από τα τρομερά πράγματα που θα έπρεπε να κάνουν, τα παιδιά μπορούν να υποθέσουν ότι και άλλα, περισσότερο επιβλαβή ναρκωτικά, είναι επίσης εντάξει.Τα παιδιά δεν θα σε σεβαστούν αν δεν είσαι ήρεμος και δώσεις κάποιους καλούς λόγους για τους κανόνες σου.Το πρώτο βήμα είναι για σένα, τον γονιό, να μάθεις τη πραγματικότητα περί ναρκωτικών.

3.12 Δεν θα μπορούν τα παιδιά να κλέβουν φυτά μαριχουάνας που άλλοι άνθρωποι θα καλλιεργούν ;

Λοιπόν, αν ανυσυχείς για το αν θα κλέβουν τα φυτά της sativas από την χαρτο-πολτική φάρμα πιο κάτω από το σπίτι σου, θα έπρεπε να γνωρίζεις ότι αυτή η ποικιλία για εμπορικό σκοπό δεν περιέχει αρκετή THC (η ουσία που σε φτιάχνει).Αν το κάπνιζαν, το πιθανότερο να πάθαιναν απλά κανένα πονοκέφαλο.Από την άλλη ποικιλίες ινδικής κάνναβης φυτρώνουν συνήθως μέσα στα σπίτια.Είναι ευθύνη του κάθε καλλιεργητή να τις προφυλλάσει.Αν τα παιδιά στην πόλη σου δεν έχουν τίποτα καλύτερο να κάνουν από το να τριγυρίζουν στους δρόμους, να μπαίνουν σε ξένα σπίτια και να κλέβουν χόρτο για να καπνίσουν, η πόλη σου μάλλον έχει ανάγκη να αγοράσει καμιά βιβλιοθήκη, δεν νομίζεις ;

3.13 Μα δεν ξέρεις ότι η μαριχουάνα ρίχνει το επίπεδο τεστοστερόνης στα έφηβα αγόρια προκαλώντας...[ποικίλα προβλήματα στο σώμα στην ανάπτυξη] ;

Το χόρτο δεν μετατρέπει νεαρά υγιή αγόρια σε ψιλόλιγνες, με γυναικεία εμφάνιση, αδερφές, όχι.Αυτή η τακτική εκφοβισμού (αποκάλεσέ το ομο-φοβική αν θες) ήταν μια κοινή μηχανή που χρησιμοποιήθηκε στην αρχική αντι-ναρκωτική βιβλιογραφεία.Προσπαθεί να τρομάξει τα αγόρια για να κρατηθούν μακριά από την μαριχουάνα με το να τους λέει, ουσιαστικά, ότι θα τους μετατρέψει σε κορίτσια.Νεαροί άντρες ίσως να μην πρέπει να χρησιμοποιούν μαριχουάνα τακτικά (δες το θέμα με το σύνδρομο έλλειψης κινήτρων), αλλά οι κίνδυνοι δεν είναι τρομεροί και ιδιαίτεροι.

Φυλλάδια ενάντια στην μαριχουάνα χρησιμοποιούσαν αυτόν τον ισχυρισμό κατά την διάρκεια της Reefer Madness II, αλλά οι μελέτες που παρουσιάζονται είναι λανθασμένες.Αυτό δεν είναι για να πούμε ότι η μαριχουάνα δεν επηρεάζει την ανάπτυξη του παιδιού με κανένα τρόπο, απλά τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο δραστικά όπως μερικοί άνθρωποι θα θέλαν να ακούγονται.Στην πραγματικότητα είναι τελείως άγνωστα.

3.14 Δεν χαμηλώνει η χρήση της μαριχουάνας τον αριθμό των σπερμάτων στους άντρες ;

Όχι πολύ, (και αν...) και αυτό μπορεί να είναι ένα καλό πράγμα.Δεν σε κάνει ανίκανο ή στείρο. (Αν το έκανε δεν θα υπήρχαν καθόλου Ρασταφάριανς !).Δώσε στους όρχεις ένα διάλειμμα, επιτέλους ! Η μαριχουάνα σίγουρα δεν είναι τρόπος αντισύλληψης, παρακαλώ μην πεις στον εραστή σου ότι είναι.

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η μαριχουάνα ενισχύει την σεξουαλική τους ζωή.Δεν είναι αφροδισιακό σίγουρα και δεν σε κάνει να θες σεξ.Το τι προκαλεί σε κάποιους ανθρώπους είναι να κάνει τα πάντα πιο αισθησιακά - κάνει το φαϊ να έχει καλύτερη γεύση και τις αισθήσεις και συναισθήματα περισσότερο ζωντανά.

3.15 Άκουσα ότι η χρήση χόρτου από νεαρά κορίτσια μπορεί να μειώσει την ορμονική παραγωγή, τους έμμηνους κύκλους και την γονιμότητα.Είναι αλήθεια αυτό ;

Eπίσης αναπόδεικτο και μη υπαρκτό, αλλά δεν υπάρχουν δεδομένα διαθέσιμα να μας πουν τί ακριβώς γίνεται (και δεν θα προέρχονται από τις ΗΠΑ - οι νόμοι των ΗΠΑ απαγορεύουν την έρευνα σε γυναίκες.).Αυτή είναι η γυναικεία έκδοση της αντρικής "Θα σε μετατρέψω σε αδερφή" τακτικής.Από όσο ξέρουμε, είναι απλά μια τακτική φόβου.

3.16 Το ξέχασα αλλά...... δεν προκαλεί η μαριχουάνα βραχυχρόνια μείωση μνήμης ;

Άντε από εδώ, παλιομαστούρη ! ;-)

3.17 Δεν είναι το κάπνισμα μαριχουάνας χειρότερο για την υγεία από το κάπνισμα τσιγάρων ;

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που δεν είναι.Ίσως να έχεις ακούσει ότι "ένα τσιγαριλίκι ισούται με δέκα τσιγάρα" αλλά αυτό είναι υπερβολικό και συγκεχυμένο.Η μαριχουάνα περιέχει περισσότερη πίσσα από τον καπνό - αλλά χαμηλής περιεκτικότητας τσιγάρα σε πίσσα προκαλούν τον ίδιο αριθμό ασθενών με καρκίνο, οπότε τί υποτίθεται πως πρέπει να σημαίνει αυτό ; Οι επιστήμονες έδειξαν ότι το να καπνίζεις οποιοδήποτε φυτό είναι κακό για τα πνευμόνια σου, επειδή αυξάνει τον αριθμό των 'παθήσεων' στους μικρούς σου αεροδιάδρομους. Αυτό συνήθως δεν απειλεί την ζωή σου, αλλά υπάρχει μια πιθανότητα να οδηγήσει σε μολύνσεις.Οι χρήστες μαριχουάνας που ανυσηχούν για αυτό μπορούν να βρουν λιγότερο επιβλαβής τρόπους χρήσης όπως το φαγητό ή την ατμοποίηση. (Προσοχή - η μαριχουάνα είναι ασφαλής να τη φας - αλλά ο καπνός δεν είναι, μπορεί να πάθεις overdose !) [σ.σ. ατμοποίηση είναι η διαδικασία όπου δεν καις το χόρτο, το ζεσταίνεις.Έτσι δεν ρουφάς πίσσα ή άλλα επιβλαβή συστατικά, παρά μονάχα THC.Περισσότερα στη σελίδα Joint].Η μαριχουάνα δεν φαίνεται να προκαλεί καρκίνο με τον τρόπο που προκαλεί ο καπνός, εντούτοις.

Ακολουθεί μια λίστα με ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με το κάπνισμα μαριχουάνας και καπνού :


* Οι καπνιστές μαριχουάνας γενικά δεν καπνίζουν αλυσιδωτά και έτσι καπνίζουν λιγότερο. (Η μαριχουάνα δεν είναι σωματικά εξαρτησιογόνα όπως ο καπνός.) Όσο πιο δυνατή είναι η μαριχουάνα, τόσο λιγότερο θα την χρησιμοποιεί ο καπνιστής.
* Ο καπνός περιέχει νικοτίνη και η μαριχουάνα όχι.Η νικοτίνη μπορεί να σκληρήνει τις αρτυρίες και ευθύνεται για πολλές από τις καρδιακές παθήσεις που προκαλούνται από τον καπνό.Νέες μελέτες έδειξαν ότι ευθύνεται για μεγάλο αριθμό καρκίνων από κάπνισμα καθώς επίσης καρκίνων σε άτομα που ζουν ή εργάζονται κοντά σε καπνιστές.Αυτό επειδή διασπάται σε ένα χημικό το οποίο προκαλεί καρκίνο και ονομάζεται "Ν Νιτροσαμίνη" όταν καίγεται (και ίσως όταν βρίσκεται μέσα στο σώμα επίσης.)
* Η μαριχουάνα περιέχει THC.H THC είναι ένας βρογχικός διαστολέας, που σημαίνει ότι δουλεύει σαν συρόπι του βήχα και ανοίγει τα πνευμόνια, το οποίο βοηθάει στον καθαρισμό του καπνού και της σκόνης.Η νικοτίνη κάνει ακριβώς το ανάποδο.Κάνει τα πνευμόνια σου να κλείνουν και κάνει δύσκολο να βήξεις.
* Υπάρχουν θετικά από την μαριχουάνα (πέρα της βρογχικής διαστολής) που δεν τα παίρνεις από τον καπνό.Κυρίως η μαριχουάνα σε βοηθάει να ηρεμήσεις, το οποίο βοηθάει την υγεία και την αίσθηση του να νιώθεις όμορφα.
* Οι επιστήμονες δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι αυτό που προκαλεί τον καρκίνο στα πνευμόνια μέσα στον καπνό.Πολλοί πιστεύουν ότι είναι μια ουσία γνωστή ως Lead 210.Φυσικά, υπάρχουν και άλλες θεωρίες για το τι προκαλεί καρκίνο, αλλά αν αυτό είναι αλήθεια, είναι εύκολο να δεις γιατί ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΫΡΘΕ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΙΧΟΥΑΝΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΤΕΓΡΑΦΕΙ, γιατί το ταμπάκο περιέχει πολύ περισσότερη από αυτή την ουσία από ότι η μαριχουάνα.
* Οι νόμοι για την μαριχουάνα κάνουν δυσκολότερη την χρήση μαριχουάνας χωρίς την πρόκληση ζημιάς στο σώμα.Οι νερο-πίπες [σ.σ. ελληνιστί : (ν)αργιλές] είναι παράνομες σε πολλές πολιτείες.Τσιγάρα με φίλτρο, ατμοποιητές και ναργιλέδες πρέπει να περάσουν στον κόσμο, αλλά είναι δύσκολο αν φοβάσαι για το αν παραμονεύει η αστυνομία εκεί κοντά.Οι άνθρωποι δεν τρώνε μαριχουάνα συχνά επειδή χρειάζεσαι παραπάνω για να φτιαχθείς με αυτόν τον τρόπο, και δεν είναι φθηνή ή εύκολη να βρεθεί.Μπορεί να φανεί παράξενο - αλλά όσο περισσότερο νόμιμη γίνεται η μαριχουάνα, τόσο πιο ακίνδυνη είναι.


Είναι αρκετά ευνόητο στους χρήστες του χόρτου ότι η απαγόρευση της μαριχουάνας δεν είναι
"για δικό τους καλό." Επιπρόσθετα, η νόμιμη μαριχουάνα θα είναι καθαρή και χωρίς προσθετικά. [σ.σ. και χωρίς το χημικό λίπασμα και το σπρέυ του Αλβανού καλλιεργητή και λαθρέμπορου] Μερικοί προσθέτουν άλλα ναρκωτικά στην μαριχαουάνα πρωτού την πουλήσουν.Μερικοί μπορεί να ψεκάζουν με αρωματικό σπρέυ πάνω της ή να την μουσκεύουν σε χημικά όπως φορμαλδεϋδη ! Αρκετή από την μαριχουάνα καλλιεργήται σε εξωτερικό χώρο, όπου μπορεί να ψεκάζεται με ζιζανιοκτόνα ή να μολύνεται με επικίνδυνους μύκητες. [σ.σ. βλ. Αλβανικό χόρτο] Αν η κυβέρνηση πραγματικά ενδιαφερόταν για την υγεία μας, θα ίδρυαν έναν οργανισμό όπου θα έκανε σίγουρο να πουλιέται μαριχουάνα καλής ποιότητας.Αυτό θα ήταν φτηνότερο από το να την κρατάμε παράνομη, και θα προστάτευε άτομα από το να χτυπήσουν και να κινδυνεύσουν να πάνε στην εντατική, εξαιτίας προσμείξεων.

3.18 Τα παιδιά που γεννιούνται από καπνίστριες μητέρες μαριχουάνας δεν υποφέρουν από ένα σύνδρομο ;

Αν υπάρχει κάτι τέτοιο είναι τόσο σπάνιο που δεν μπορεί να επιδειχθεί.Πολλές μητέρες χρησιμοποιούν την μαριχουάνα κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης - μπορεί και ελέγχει την ναυτία και αρκετές ισχυρίζονται ότι αυξάνει την όρεξη και μειώνει το άγχος.Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, όπου μοντέρνες ιατρικές φροντίδες δεν μπορούν να δωθούν εύκολα, αλλά και έτσι, τα θετικά της υπεύθυνης χρήσης μαριχουάνας μπορούν να είναι περισσότερα από τα ρίσκα της σημερινής μοντέρνας ιατρικής.

Μελέτες που έγιναν στην Τζαμάϊκα έδειξαν ότι οι μητέρες που καπνίζουν μαριχουάνα έχουν υγιέστερα παιδιά, αλλά αυτό μπορεί να οφείλεται απλά από το επιπλέον εισόδημα που προκαλεί η πώληση της μαριχουάνας καθώς επίσης και από άλλους παράγοντες.Είναι αρκετά κοινή τακτική στον Πόλεμο κατά των Ναρκωτικών να ισχυρίζονται κάποιοι αυτό το πράγμα για να τρομάζουν τις μητέρες.Οι ισχυρισμοί ότι η μαριχουάνα είναι 'σατανική' δεν βασίζονται σε έγκυρες επιστημονικές μελέτες - πολλές από αυτές δεν έδειξαν καν ενδιαφέρον για τον τρόπο ζωής και τις συνθήκες διαβίωσης που είχαν οι μητέρες, ρίχνοντας όλο το φταίξιμο στο χόρτο.

Προφανώς, οι έγκυες μητέρες δεν θα πρέπει να καπνίζουν όσο χόρτο μπορούν.Αν γίνει κατάχρηση μαριχουάνας, μπορεί να βλάψει την υγεία και της μητέρας και του παιδιού.Αυτό φυσικά συμβαίνει και με ένα σωρό άλλα πράγματα.Εντούτοις η Δ9-THC όντως περνάει στον πλακούντα και μπαίνει στο έβρυο.Κατά περίεργο τρόπο, ο μεταβολιτής της μαριχουάνας, 11-νορ-9-καρβοξυ-δελτα-9-THC δεν μπαίνει και το έμβρυο δεν διασπάει την Δ9-THC σε 11-νορ όπως κάνει το σώμα της μητέρας, έτσι τα αγέννητα παιδιά δεν εκτίθεντο στον 11-νορ.Ας έχουν οι γονείς στο νου τους τα παραπάνω στοιχεία.

3.19 Δεν προκαλεί η μαριχουάνα αρκετά αυτοκινητιστικά ατυχήματα ;

Όχι ακριβώς.Τα άτομα που χρησιμοποιούν μαριχουάνα έχουν τον ίδιο ή μικρότερο αριθμό αυτοκινητιστικών ατυχημάτων όπως αυτά που δεν καπνίζουν.Μελέτες στην οδήγηση υπό την επήρεια μαριχουάνας έδειξαν ότι επιρρεάζει τον χρόνο αντίδρασης, αλλά όχι στο βαθμό του αλκοόλ.Επίσης αυτοί που οδηγούν "μαστουρωμένοι" έδειξαν να είναι λιγότερο ανόητοι στον δρόμο (επέδειξαν "αυξημένη αποστροφή στον κίνδυνο") Νέες μελέτες δείχνουν ότι το αλκοόλ είναι το κυριότερο πρόβλημα στους αυτοκινητόδρομούς μας, και ότι τα παράνομα ναρκωτικά δεν πλησιάζουν καν την επικινδυνότητά του.

Όσο περίεργο και αν φαίνεται, μπορείς να οδηγήσεις ασφαλέστερα όταν είσαι "μαστουρωμένος", αρκεί να μην είσαι "τελείως κομμάτια" και βλέπεις πράγματα - αλλά λίγοι χρήστες είναι τόσο ανεύθυνοι να οδηγήσουν σε αυτή την εγκεφαλική κατάσταση έτσι και αλλιώς.Βέβαια αρκετοί είναι αυτοί που έκαναν λάθη οδηγώντας επειδή ήταν μαστουρωμένοι.

3.20 Άκουσα ότι υπάρχουν πάνω από 400 χημικά στην μαριχουάνα...Λοιπόνννν.... ;

Είναι αλήθεια, αλλά και τί με αυτό ; Υπάρχουν επίσης πάνω από 400 χημικά σε αρκετά τρόφιμα, (περιλαμβάνεται ο καφές, όπου περιέχει πάνω από 800 χημικά και αρκετά καρκινογενή για ποντίκια) και δεν βλέπουμε την αστυνομία να συλλαμβάνει κόσμο στα McDonald's ή να δίνει κλήσεις για "Οδήγηση υπό την επήρεια Φαγητού".Μόνο η THC είναι πολύ ψυχοενεργή, υπάρχουν λίγες ακόμα ουσίες που έχουν πολύ μικρή ψυχοενεργή δράση.Τα άτομα που χρησιμοποιούν μαριχουάνα δεν αρρωσταίνουν περισσότερο, ή πεθαίνουν νωρίτερα, ή χάνουν τις δουλειές τους, ή γεννάνε μεταλλαγμένα παιδιά...οπότε προς τί η ερώτηση ;

Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν πάνω από 60 μοναδικές ουσίες στην κάνναβη που αποκαλούνται "κανναβινοειδή" και αποτελούν κάτι πραγματικά ενδιαφέρον για τους επιστήμονες.Πολλά από αυτά τα κανναβινοειδή μπορεί να έχουν πολύτιμα αποτελέσματα ως φάρμακα.Για παράδειγμα, η "κανναβινόλη" είναι ένα κανναβινοειδές το οποίο μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους που πάσχουν από αϋπνία.Οι γιατροί πιστεύον οτι εξαιτίας αυτής της ουσίας πολλοί ασθενείς προτιμούν να χρησιμοποιούν μαριχουάνα αντί για καθαρά σε Δέλτα-9-THC χάπια (ονομάζονται δροναβινόλ στις ΗΠΑ) - η κανναβινόλη ηρεμεί τα νεύρα. Ένα άλλο κανναβινοειδές, το "κανναβιδιολικό οξύ", είναι ένα πολύ δραστικό αντιβιοτικό, όπως η πενικιλλίνη.Πολλές από αυτές τις ουσίες μπορούν να αποσταχθούν από την μαριχουάνα χωρίς κάποιον ιδιαίτερο εξοπλισμό.

3.21 Δεν βλάπτει αυτό το πράγμα το ανοσοποιητικό σου σύστημα και σε κάνει πιο ευάλωτο στα κρυολογήματα ;

Η μαριχουάνα (Δέλτα-9-THC) έχει όντως ένα "αποτέλεσμα μείωσης ανοσοποιητικού".Επιδρά πάνω σε συγκεκριμένα κύτταρα στο συκώτι με τον ίδιο τρόπο που επιδρά στα εγκεφαλικά κύτταρα.Αντί, όμως, να γαργαλάει τα κύτταρα, τα κλείνει.Αυτό το αποτέλεσμα είναι παροδικό (όπως και το ανέβασμα) και φεύγει αρκετά γρήγορα.Άτομα που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρωση μπορούν να βρουν αυτό το αποτέλεσμα αρκετά χρήσιμο για την καταπολέμηση της νόσου.

Πρόσφατες έρευνες έδειξαν επίσης ότι οι μεταβολιτές της μαριχουάνας μένουν στα πνευμόνια έως εφτά μήνες αφού σταματήσει το κάπνισμα.Όσο είναι εκεί, το ανοσοποιητικό σύστημα των πνευμώνων μπορεί να μολυνθεί (αλλά δεν κλείνουν τα κύτταρα όπως στο συκώτι).Τα αποτελέσματα του καπνίσματος από μόνο του είναι ίσως χειρότερα από τα αποτελέσματα της THC και διαρκούν αρκετά περισσότερο.

Βέβαια οι γιατροί ακόμα δεν έχουν καταλήξει στο αν οι χρήστες μαριχουάνας βρίσκονται σε κίνδυνο να κρυολογίσουν ή όχι.Με την πιθανή εξαίρεση του βρογχίτη, δεν υπάρχουν αριθμοί που να προτείνουν ότι οι χρήστες μαριχουάνας κρυολογούν ευκολότερα, αλλά...αυτό δεν εμπόδισε τον Κάρλτον Τέρνερ, έναν υπεύθυνο της αντι-ναρκωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ, από το να πει πολλές φορές σε δημόσιο χώρο ότι η μαριχουάνα προκαλεί AIDS και ομοφιλοφιλία.Οι ισχυρισμοί του ήταν τόσο γελοίοι που η Washington Post και το Newsweek Magazine τον κορόιδεψαν, οπότε αναγκάστηκε σε παραίτηση.

Σήμερα, οι ασθενείς του AIDS χρησιμοποιούν μαριχουάνα για να αντιμετωπίσουν τα συμπτώματά τους χωρίς κανένα πρόβλημα.Μερικές μελέτες ισχυρίζονται ότι η μαριχουάνα μπορεί πραγματικά να ενισχύσει κάποιες μορφές ανοσίας.Οι μελετητές προσπάθησαν να δείξουν δραστικά αποτελέσματα στο ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά αν η μαριχουάνα έχει κάποιο ουσιώδες αποτέλεσμα, καλό ή κακό, είναι ή υπερβολικά ραφιναρισμένο ή πολύ μικρό για να το παρατηρήσουν, αντίστοιχα.